top of page
Stigmatisering en strafrecht

In de maanden maart - juni 1989 werd in een reeks colleges sociale geschiedenis aan der Rijksunivsersiteit te Leiden aandacht geschonken aan de betrekkingen tussen strafrecht, strafrechtspraktijk en specifieke sociale groepen in de samenleving in het verleden. Het centrale thema kan nader omschreven worden als 'criminaisering en stigmatisering'.

 

ARTIKELEN

 • H.A. Diederiks, 'Criminalisering als historisch proces'
 • M. Gijswijt-Hofstra, 'Gerechtelijke repressie en tolerantie van toverij en hekserij in vroeg-modern Europa'
 • A.H. Huussen jr., 'Criminalisering van vreemdelingen, een minderheid in de Republiek'
 • F. Egmond, 'Zwervers, bedelaars en bandieten in de zeventiende en achttiende eeuw'
 • S. Faber, 'Dienstboden: dieveggen en kinder-moordenaressen?'
 • P.C. Spierenburg, 'Marginalen en dwangarbeid in de vroeg-moderne tijd'
 • H. Franke, 'Stigmatisering in strafrecht en pers'
 • C.J.C.F. Fijnaut, 'Politie en criminalisering'
 • D.J. Noordam, 'Homoseksuelen en sodomieten in Nederland: verbranden of tolereren?'
 • G.S. Quispel, '"The crime against female virtue"; Seksualiteit, stigmatisering en strafrecht in het Zuiden van de Verenigde Staten'
 • L. Lucassen, 'De weg naar Auschwitz: vervolging van zigeuners tijdens de Tweede Wereldoorlog.'

  Stigmatisering en strafrecht

  € 2,00Prijs
   bottom of page