Podium

Leidschrift biedt hier een podium aan voor studenten geschiedenis om korte artikelen te publiceren. Met artikelen over uiteenlopende onderwerpen hopen wij je te enthousiasmeren, te engageren en je tot denken te zetten. Ben jij ook student en wil jij een bijdrage leveren? Mail je artikel onder vermelding van 'Podium' naar redactie@leidschrift.nl 

Food for thought: het taboe op kannibalisme in historische context
Nina Witteman

More West than East? Eastern Bloc children’s television after 1989: Commercialization, merchandising and the role of nostalgia
Talitania Chomsky

De Mandarijnenjas: Een manier van regeren

Lars Brull

De erfenis van het Derde Rijk: Amerikaanse opvattingen over Berlijners in een geruïneerde stad

Tibbe Jonker

De Amsterdamse Doelistenbeweging van 1748: wie deden er mee?

Sjors Stuurman