top of page
34.1 Tussen Kunst en Koning (pdf)

Over de relatie tussen machthebbers en kunstenaar.

Inhoud:

  • E. Peek, 'Inleiding: Kunst in de politiek'.
  • E. Bergvelt, 'Koningen en nationale musea in Nederland: Lodewijk Napoleon (1806-1810), Willem I (1814-1840) en Willem II (1840-1849)'.
  • M. Eekhout, 'Kunstenaars in de politiek. Joachim Wtewael en Paulus Moreelse in Utrecht tijdens de Bestandstwisten (1609-1621)'.
  • E. de Hartog, 'De dynastieke grafkerk: over dertiende-eeuwse klaverbladen met een memoreifunctie in de Lage Landen'. 
  • J. Jasperse, 'Medium en macht in de middeleeuwen'.
  • J.L. de Jong, 'Pompeuze grafmonumenten voor gierige noorderlingen. De nagedachtenis van Paus Adrianus VI en Willem, kardinaal van Enckenvoirt in S. Maria dell'Anima in Rome'. 
  • A. Leerintveld, ''Helpen met gelegentheyt'. Constantijn Huygens' briefwisseling en de kunst van zijn tijd'. 
  • J. Hendrikse, ''Een Bataafsch Character, eene Nationale houding'. Een Nederlandse identiteit in het eerste nationale museum: de Nationale Konst-Gallerij in Huis ten Bosch (1800-1805)'. 

34.1 Tussen Kunst en Koning (pdf)

€ 10,00Prijs
    bottom of page