top of page
32.3 Naar de stembus! (pdf)


Hoewel de invoering van het algemeen kiesrecht een eeuw geleden plaatsvond, staat de politieke inbreng van ‘het volk’ vandaag de dag nog steeds ter discussie. Zorgen over lage opkomsten bij verkiezingen en twijfels over het herinvoeren van de stemplicht komen bij iedere verkiezing opnieuw aan het licht. Zowel voorstanders van directe democratie, als tegenstanders van de vele referenda en van verkiezingen in het algemeen laten van zich horen.

 

In dit themanummer zal Leidschrift ingaan op de ontstaansgeschiedenis van het voor velen vanzelfsprekend geworden kiesrecht.  Niet alleen de aanloop naar de gebeurtenissen van 1917 en 1919 staat centraal, maar ook vragen als: waarom zien we kiesrecht als ideaal? Waarom is het zo belangrijk? En waarom is het symbool gaan staan voor democratie? Professor Henk te Velde leidt het onderwerp in door zich te richten op de relatie tussen democratie en kiesrecht en de historisering van beide onderwerpen. Daarnaast biedt dit themanummer ruimte voor getalenteerde studenten door de bijdrages van Gijs van Maanen en Frank de Vries. Niet alleen wordt er in dit nummer een plek geboden aan de historici van de toekomst, maar ook aan de toekomst van kiesrecht en democratie.


Artikelen

  • Henk te Velde, 'De nieuwe geschiedenis van kiesrecht en democratie'
  • Ron de Jong, 'Geschikte en ongeschikte kiezers. Het kiesrecht tussen 1848 en 1919'
  • Wim de Jong, 'Fit to fight, not to vote'? De curieuze geschiedenis van de kiesgerechtigde leeftijd in Nederland in internationaal perspectief'
  • Diederik Smit, 'De Hollandsche Verkiezingsroman. Een vergeten genre uit de literatuurgeschiedenis'
  • Harm Kaal, 'De electorale cultuur van de sociaaldemocraten, 1918-1940'
  • Gijs van Maanen, 'Drie decennia burgerparticipatie in Groningen: van Verkeerscirculatieplan tot G1000'
  • Frank de Vries, 'Recensie: Carla van Baalen en Alexander van Kessel ed., Kabinetsformaties 1977-2012'

32.3 Naar de stembus! (pdf)

€ 10,00Prijs
    bottom of page