top of page
32.2 Binnen de gelederen (pdf)

Het leger, de vloot, en andere gewapende organisaties maken altijd deel uit van de samenleving; het is immers de samenleving die hen voorziet van middelen, manschappen en financiering. Daarom staat dit nummer van Leidschrift in het teken van de krijgsmacht in de samenleving. In de inleiding bespreekt professor Ben Schoenmaker bespreekt het concept armed forces and society, een recente historiografische invalshoek. Centraal staat de verhouding tussen maatschappij en krijgsmacht in tijden van oorlog en vrede. Waar militair-historici zich traditioneel bezig hielden met het gewapende conflict, richt het moderne onderziek zich op de bredere sociale context. 

Hoe beïnvloedde oorlog het leven van burgers? En hoe hebben burgers het militaire apparaat vormgegeven? Hoe keek me ntegen het leger aan, en hoe veranderde deze verhoudingen door de negentiende eeuw heen? Dit soort vragen komen aan bod in dit nummer. Een interview met luitenant-generaal Mart de Kruif biedt ter afsluiting een modern perspectief op het historische verhaal.
 

 

ARTIKELEN

 

  • Bert Schoenmaker, Inleiding
  • Christiaan van der Spek, 'Verarming en broodgebrek. Inkwartiering en rekwisities in de Franse tijd'.
  • Romy Damen, 'Lotingen, militaire kantines en nachtpermissies. De strijd van de Volksbond tegen alcoholmisbruik onder (toekomstige) militairen, 1875-1902'
  • Johan van de Worp, '"Zij draagt het cachet van de zielverkooperij". De publieke campagne tegen de kinderwerving bij de Koninklijke Marine'
  • Nel de Mûelenare, 'Van kazernevrees naar kazernelust? Het vrijwilligerssysteem in België'
  • Wim Klinkert, 'A.E. Dudok van Heel (1859-1924). Een koopman strijdt voor weerbaar Nederland'
  • Wouter Linmans, 'Holle fantasterij en defaitistische sprookjes. Kapitein A.J. Maas (1883-1939) in het publieke debat over nationale ontwapening'
  • Danique Roozekrans en Merel Snoep, '"Soms maak je uit goede overwegingen foute keuzes"'. Interview met luitenant-generaal Mart de Kruif.

32.2 Binnen de gelederen (pdf)

€ 10,00Prijs
    bottom of page