top of page
30.1 De invloed van de steppevolkeren

 

In een tijdsperiode waarin globalisering niet meer weg te denken is, ligt de focus van historisch onderzoek veelal nog op de Europese invloed op (Oosterse) streken en landen. Toch was er ook sprake van een omgekeerde invloed; invloed uit het oosten is zowel op de gebieden van cultuur, taal als in handel vormend geweest voor het westen. Een specifieke drager van deze invloed, de rol van steppenomaden, is het onderwerp van deze bundel. De rol van deze volken tussen de derde eeuw voor Christus en de achttiende eeuw na Christus wordt zo breed mogelijk aan u voorgesteld.

 

 Vier auteurs zullen het onderwerp van deze bundel illustreren. De inleiding is geschreven door prof. dr. Peter Hoppenbrouwers. Hij behandelt de impact van pseudo-stepperijken op de Westerse geschiedenis in de pre-Mongoolse periode. Achtereenvolgens behandelen de volgende drie auteurs het West-Turkse rijk van de zevende eeuw, de legitimatie van de Ilkhanieden door middel van het Shahnama en de oorlogsvoering van de Mongolen. Ditmaal zijn er twee artikelen van Leidse studenten gepubliceerd. Thomas Bliznicki bespreekt de (slechte) sociale positie van uitvaartpersoneel in het Antieke Rome. Harry Basten en Timo de Jong bekeken de manieren waarop zowel Griekenland als Macedonië aanspraak maken op het Macedonische cultuurgoed in de context van het huidige Macedonische conflict.

 

Inhoud

 

 • Peter Hoppenbrouwers, 'Pseudo-stepperijken en hun impact op de geschiedenis van het Westen in de pre-Mongoolse periode'
 • Maria Riep en Tineke D'Haeseleer, 'Steppe en stad. De West-Turkse confederatie in de zevende eeuw'
 • Gabrielle van den Berg, 'De Geschiedenis van de Mongolen verbeeld? De Ilkhanieden en het Shahnama
 • David Curtis Wright, 'Afloat, Afoot, Ahorseback: Swiftness and Mobility in the Mongol Yuan Conquest of Song China, 1274-1279'
 • Interview met Jos Gommans en Jeroen Duindam, 'De area studies voorbij: een nieuwe agenda voor onderwijs en onderzoek'
 • Harry Basten en Timo de Jong, 'De strijd om Alexander de Grote. De rol van het oude Macedonië in het huidige Macedonische conflict'
 • Thomas Bliznicki, 'In de marge van de samenleving. De sociale positie van uitvaartpersoneel in het antieke Rome'
 • Matthew Hobson, 'Recensie: Carthage Exhibition at the Rijksmuseum van Oudheden'
 • Donald Haks, 'Recensie E.H. de Jong, Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers. Patriotten en Prinsgezinden in Leiden, 1775-1795'.

 

30.1 De invloed van de steppevolkeren

€ 7,50Prijs
  bottom of page