29.2 Van bestraffing naar behandeling

Artikelen

  • Edward Shorter, 'The History of Psychiatry as a Clinical Science'
  • Jaap Bos, 'Opkomst en ondergang van een groots idee. Hoe de psychoanalyse haar zeggingskracht verloor'
  • Matthew Smith, 'The First Hyperactive Children: The Rise of ADHD in Historical Perspective'
  • Sander L. Gilman, 'Madness as Disability'
  • Dorothy Porter, 'Creative Disability and the Shaking Palsy. Approaching a History of Parkinson's Disease'
  • Leo van Bergen, 'Over shellshock, d'n klop en Kriegsneurose'
  • Joost Vijselaar, 'Eudoxus over de krankzinnigheid. Laat achttiende-eeuwse ideeën over de behandeling van krankzinnigen in Nederland'
  • Herman Westerink, 'Het demonologisch gewaad van de geestesziekten. De opmerkelijke aandacht voor bezetenheid van Pinel tot Freud'
  • Léjon Saarloos, ''Psychiaters op den rechtstoel, dat is 'n verkeerde boel.' Forensische psychiatrie, toe-eigening en expertise in de Papendrechtse Strafzaak 1907-1910'
  • Nik van Brink, 'Humanisering of segregatie? De opkomst van sociale voorzieningen voor geestesziekten beschouwd vanuit de Leidse armenhervormingen'

29.2 Van bestraffing naar behandeling

€ 7,50Prijs