top of page
29.2 Van bestraffing naar behandeling

Artikelen

 • Edward Shorter, 'The History of Psychiatry as a Clinical Science'
 • Jaap Bos, 'Opkomst en ondergang van een groots idee. Hoe de psychoanalyse haar zeggingskracht verloor'
 • Matthew Smith, 'The First Hyperactive Children: The Rise of ADHD in Historical Perspective'
 • Sander L. Gilman, 'Madness as Disability'
 • Dorothy Porter, 'Creative Disability and the Shaking Palsy. Approaching a History of Parkinson's Disease'
 • Leo van Bergen, 'Over shellshock, d'n klop en Kriegsneurose'
 • Joost Vijselaar, 'Eudoxus over de krankzinnigheid. Laat achttiende-eeuwse ideeën over de behandeling van krankzinnigen in Nederland'
 • Herman Westerink, 'Het demonologisch gewaad van de geestesziekten. De opmerkelijke aandacht voor bezetenheid van Pinel tot Freud'
 • Léjon Saarloos, ''Psychiaters op den rechtstoel, dat is 'n verkeerde boel.' Forensische psychiatrie, toe-eigening en expertise in de Papendrechtse Strafzaak 1907-1910'
 • Nik van Brink, 'Humanisering of segregatie? De opkomst van sociale voorzieningen voor geestesziekten beschouwd vanuit de Leidse armenhervormingen'

29.2 Van bestraffing naar behandeling

€ 7,50Prijs
  bottom of page