top of page
28.3 Trauma en nostalgie

Hoewel de term ‘democratie’ in de westerse media nooit ver weg is, staat een reeks (voormalige) dictaturen momenteel extra in de schijnwerpers. Hoe de verdreven of nog zittende heersers in de Arabische wereld herdacht zullen worden, daar houdt de historicus zich nog nauwelijks mee bezig. Maar de moderne tijd heeft een reeks ondemocratische regimes gekend waarvan verwerkings- en herinneringsprocessen zich in verder gevorderde, zij het verschillende stadia bevinden. Voorbeelden waar dergelijke processen plaatsvinden zijn Latijns-Amerika, het voormalige Joegoslavië of Zuid-Afrika, om er maar enkele te noemen.

 

Deze editie van Leidschrift staat dan ook niet in het teken van de Arabische Lente, maar in dat van herinneringsculturen in landen met een verleden van autoritair leiderschap. Dergelijke regimes worden al snel als ‘misdadig’ beschouwd door buitenstaanders, maar worden in eigen land niet per se als zodanig herinnerd. Er zijn bijna altijd meerdere verhalen te vertellen.

Anders dan men misschien zou verwachten, zult u in dit nummer dus niet enkel lezen over traumatische herinneringen, maar ook sporen van nostalgie aantreffen. Dat herinneren een grillig proces is en de herinnering aan ondemocratische regimes niet uitsluitend negatief is, moge u uit de opgenomen artikelen duidelijk worden. In zijn inleiding op dit nummer gaat prof. dr. Willem Frijhoff voornamelijk in op de bruikbaarheid van het begrip ‘trauma’ in historische analyse

Tot slot willen wij u wijzen op het artikel van Roel op ’t Ende, in de rubriek ‘Platform’. Op ’t Ende onderzoekt daarin de oorsprong van het ‘foute’ imago van De Telegraaf, en reconstrueert de houding van de krant ten opzichte van de NSB in de jaren dertig. Het Platform bevat telkens een artikel van een Leidse student, met een zo nauw mogelijke aansluiting op het thema in kwestie. Op deze manier bieden wij talentvolle studenten een podium.

 

ARTIKELEN

 • Willem Frijhoff, 'Traumatische herinnering. Bij wijze van inleiding'
 • Georgi Verbeeck, 'UIt de schaduw van het verleden. Zuid-Afrika: mirakel of model?'
 • Erik-Jan Zürcher, 'Atatürk en zijn persoonlijkheidscultus'
 • Saskia van Drunen, 'Re-politicizing the memory of the 1970s in post-dictatorship Argentina'
 • Otto Boele, 'Op zoek naar de ware 'GenSek' - De wisselende waardering voor Leonid Brezjnev in het post-communistische Rusland'
 • Anne Sytske Keijser, 'Aftershock en het herstel van de harmonie'
 • Katrien Klep, 'Contested memories: two sites in the memory landscape of Santiago de Chili'
 • Guido van Hengel, 'Princip als palimpsest: de moordaanslag van 1914 in vijf lagen politiek herinnering'
 • Roel op't Ende, 'Kleurloos? De Telegraaf over de Nationaal-Socialistische Beweging in de jaren dertig'

 

RECENSIES

 • Ferry Gouwens, 'Een Hollands-Russische beer op reis in de Republiek': recensie De tsaar van Groot Rusland in de Republiek. De tweede reis van Peter de Grote naar Nederland (1716-1717) door Emmanuel Waegemans
 • Rik van der Vlugt, 'Zo oud als de weg naar Rome': recensie Snelweg naar Rome. Een nieuwe generatie historici over het verleden  door Janna Coomans, Thomas Smits en Jan Julia Zurné ed.

28.3 Trauma en nostalgie

€ 7,50Prijs
  bottom of page