top of page
28.1 Onbekend maakt onbemind

De ‘ander’, bewonderenswaardig en tegelijkertijd angstaanjagend. Al eeuwen is de mens geobsedeerd door de ander, de buitenstaander, de vreemdeling of simpelweg de persoon die niet tot dezelfde groep behoort. Groepen worden niet zozeer gevormd door insluiting, maar vooral door uitsluiting en het beeld dat men van buitenstaanders heeft – positief dan wel negatief.

 

De afgelopen twee eeuwen lijkt men zich, onder invloed van natievorming, meer dan voorheen te hebben afgezet tegen anderen. Toch blijkt juist de vroegmoderne tijd een zeer geschikte periode om beeldvorming rond de ander te belichten. Zodoende is het thema van dit nummer ‘negatieve karakterschetsen in de vroegmoderne tijd’. Hiermee wil Leidschrift een bijdrage leveren aan de historische discussie omtrent xenofobie en inzichten bieden over beeldvormingsprocessen binnen dit thema. Het nummer dat voor u ligt, gaat in op dat fenomeen. Wij willen hiermee aandacht schenken aan dat vreemde volk, die boze buitenstaander, aan de interessante maar soms ook bedreigende ander.

‘Imagologie’, de theorie die zich bezig houdt met beeldvorming ten aanzien van andere naties en culturen, vormt de onderstroom van dit nummer. Specifiek wordt hier ingegaan op de ontwikkelingen van negatieve beeldvorming. Geografisch gezien zult u als lezer de hele wereld over gaan, van Mongolië tot Curaçao.
Tot slot willen wij uw aandacht vestigen op het varia-artikel van dit nummer. Sinds 2012 publiceren wij telkens een artikel dat buiten het thema valt. Dit keer is de keuze gevallen op Aram Karamyan. Zijn artikel over de groeiende spanningen in Centraal-Azië, met name de invloedssfeer van Turkije, neemt u weer mee terug naar de moderne tijd.

ARTIKELEN

 • Harald Hendrix, 'Introduction. Imagining the other: on xenophobia and xenophilia in early modern Europe'
 • Lucien van Liere, 'Ketter, pseudoprofeet, ontuchtpleger. Mohammedportretteringen bij Johannes Damascenus, John Wycliffe en Pius II'
 • Emily Allinson, 'Mapping the Mongols: depictions and descriptions of Mongols on medieval European world maps'
 • Thérèse Peeters, 'Van caput mundi tot ‘coda mundi’. De beleving van de plundering van Rome (1527) in het werk van een aantal tijdgenoten'
 • Johannes Dillinger, 'Evil strangers. The authorities, common people and their fear of strangers'
 • Felicia Roşu, 'Respect, fear, and loathing in early modern Eastern Europe: images of Poles and Hungarians in Romanian chronicles'
 • Jan Urbaniak, '‘De gevoelloze domheid’. De achttiende-eeuwse kijk op Polen in enkele Nederlandse spectators'
 • Han Jordaan, '‘Luijaarts en subtile dieven’. Witte beeldvorming over de zwarte en gekleurde bevolking op Curaçao in de achttiende eeuw'
 • Aram Karamyan, 'Growing Turkish influence in Central Asian countries in the post-Cold War era: tentative implications for China'

28.1 Onbekend maakt onbemind

€ 7,50Prijs
  bottom of page