top of page
27.3 Met het kruis getekend

Na de aanslagen van 11 september 2001 riep George W. Bush op een kruistocht te ondernemen tegen het terrorisme, waarmee hij duidelijk refereerde aan de middeleeuwse kruistochten. Anders dan in de Angelsaksische landen, hebben Nederlandse historici tot op heden weinig aandacht geschonken aan deze kruistochten, terwijl zij op verschillende vlakken – religieus, sociaal, politiek – van grote invloed zijn geweest op de middeleeuwse samenlevingen van Europa en het Nabije Oosten. Met dit nummer wil Leidschrift deels de ruimte opvullen die in de Nederlandse historiografie nog open ligt.

 

Een reden voor de fascinatie van historici voor de kruistochten geeft prof. dr. John France in het begin van zijn inleidende artikel: ‘they represent a kind of crescendo of war, an orgy of violence committed in the name of Christ, the “prince of peace’’. Inderdaad, het is fascinerend te zien dat juist in de naam van Christus, een pleitbezorger van vrede en liefde, zulke gewelddadigheden zijn gepleegd. In de inleiding gaat prof. dr. John France van Swansea University dieper in op de tegenstelling tussen de christelijke boodschap van naastenliefde en de uitbarsting van geweld in de Eerste Kruistocht. 

In deze decembereditie van Leidschrift vindt u verder een breed aanbod van artikelen over verschillende aspecten van de kruistochten. Van de deelname van ‘Nederlanders’ aan de Pruisenreizen in de veertiende eeuw tot aan de vuurproef van Peter Bartholomeus in 1099. Naast de artikelen binnen het thema middeleeuwse kruistochten, willen wij graag uw aandacht vestigen op het laatste artikel. Voor de varia-rubriek is deze maal de keuze gevallen op een stuk van Bob Castelein over de Período especial in Cuba. Tot slot vindt u achter in het nummer een recensie van het recent verschenen boek van Herman Paul over Hayden White, geschreven door Christiaan Veldman.

ARTIKELEN

 • John France, 'Introduction: sacred violence and the origins of the First Crusade'
 • Conor Kostick, 'The trial by fire of Peter Bartholomew: a case study in medieval social conflict'
 • Antheun Janse, 'Onwillig, ongeschikt en ongewenst. Onverwachte kruisvaarders in de dertiende-eeuwse Kroniek van Bloemhof'
 • Jaap van Moolenbroek, 'Schandelijk maar schoon. Conrad Busken Huet in Het land van Rembrand over de Nederlanders en de kruistocht naar Damietta in 1217'
 • G.E.M. Lippiat, 'Duty and desertion: Simon of Montfort and the Fourth Crusade'
 • Deborah Gerish, 'Royal daughters of Jerusalem and the demands of holy war'
 • J.A. (Hans) Mol, 'Om riddereer of zielenheil? De Pruisenreizen van de Noord-Nederlandse adel in de veertiende eeuw'
 • Bob Castelein, 'Veranderingen in beleid en ideologie tijdens Cuba’s Período especial(1990-1995)'

RECENSIE

 • Christiaan Veldman, 'A Life-long and Engaging Quest': recensie Hayden White: The Historical Imagination door Herman Paul

27.3 Met het kruis getekend

€ 7,50Prijs
  bottom of page