top of page
27.2 Struggles of democracy

Iedere vier jaar zijn de ogen van de wereld gericht op de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die dit jaar op 6 november plaatsvinden. De enorme belangen die meespelen, zowel nationaal als internationaal, zorgen ervoor dat de felle campagne en de rivaliteit tussen Democraten en Republikeinen overweldigende media-aandacht krijgt. Dit is voor Leidschrift aanleiding geweest om het nummer dat voor u ligt te wijden aan de geschiedenis van een moeilijk grijpbaar onderliggend mechanisme uit de Amerikaanse politiek: de invloed en het gebruik van lobbygroepen. 


De inleiding van dit nummer, geschreven door dr. Eduard van de Bilt (Universiteit Leiden), maakt duidelijk dat lobbyen altijd inherent is geweest aan het Amerikaanse politieke systeem. Een belangrijk, zo niet onmisbaar, element van politieke participatie voor alle betrokken partijen. Zowel activisten, grote multinationals, intellectuelen en liefdadigheidsinstellingen moeten van dezelfde methoden gebruik maken – terwijl velen dit misschien instinctmatig en soms zelfs publiekelijk verwerpen.
In deze editie vindt u een gevarieerd aanbod van artikelen, geschreven door zowel gevestigde academici als talentvolle jonge onderzoekers. Daarmee wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan historiografische discussies, maar biedt het de lezer ook een historisch perspectief op de actualiteit. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor de positie van Afro-Amerikanen en de politieke rol van het Hooggerechtshof, twee aspecten die onder Barack Obama uitgebreid in het nieuws zijn gekomen en ook in deze campagne weer meespelen. Denk bijvoorbeeld aan de recente beslissing rondom Obama’s nieuwe zorgwet. 
Tot slot willen wij graag uw aandacht vestigen op het laatste artikel van dit nummer. Sinds kort biedt Leidschrift in elk nummer ruimte aan een veelbelovende student of onderzoeker met een publicatie die niet onder het algemene thema van het nummer hoeft te vallen. Deze keer is de keuze gevallen op Frank de Hoog, student aan de Universiteit Leiden, met een artikel over de Reformatie in Naaldwijk.

 

ARTIKELEN

  • Eduard van de BIlt, 'Introduction: Lobbying for Democracy'
  • Mark C. Miller, 'The Supreme Court as an Issue in Presidential Campaigns in the United States'
  • Mark Leon de Vries, 'Promoting the Present Danger - The Neoconservative Push for Militant Containment'
  • Inez Schippers, 'One nation under God: the influence of the Religious Right on the American elections'
  • Sabrina A. Otterloo, '‘From the Ballot to the Bullet’, The Counter-Reconstruction of the Louisiana Red River Valley Press'
  • Laura Visser-Maessen, 'We Didn't Come For No Two Seats: The Mississippi Freedom Democratic Party and the 1964 Presidential Elections'
  • Johanna C. Kardux, 'Slave Heritage and Black Civic Activism: Memorializing the African Burial Ground in New York and the President's House in Philadelphia'
  • Frank de Hoog, 'Niet goedschiks, dan kwaadschiks! De opkomst en vestiging an de gereformeerde gemeente te Naaldwijk (1572-1575)'

27.2 Struggles of democracy

€ 7,50Prijs
    bottom of page