top of page
26.3 Een behouden vaart?

In deze editie van Leidschrift staan piraten, kapers en slachtoffers centraal. Het thema is op dit moment actueel vanwege de terugkerende nieuwsberichten over de piraten die de Somalische kust onveilig maken met hun acties. Met de keuze voor dit onderwerp hoopt de redactie van Leidschrift een historisch perspectief toe te voegen aan de actualiteit. Daarnaast levert Leidschrift hiermee een bijdrage aan de historische discussie over piraterij en kaapvaart.

 

Deze editie gaat in op piraterij en kaapvaart waarbij Nederlandse schepen betrokken waren, vanaf de late middeleeuwen tot en met de moderne tijd. Bij het samenstellen is geprobeerd om zowel de slachtoffer- als de daderrol van de Nederlanden aan bod te laten komen. Dit themanummer zal zich verder specifiek richten op de politieke en bestuurlijke aspecten van Nederlandse piraterij en kaapvaart die tot nu toe onderbelicht zijn gebleven.

De bundel biedt een zeer gevarieerd aanbod aan artikelen van zowel gerenommeerde academici als beginnende onderzoekers. Zij zijn onder andere werkzaam aan nationale en internationale universiteiten, bij archieven of bij de scheepvaartmusea van Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast sluit het thema aan bij de unieke leerstoel en de colleges
Maritieme Geschiedenis die in Nederland alleen aan de Universiteit Leiden worden aangeboden. Na de inleiding, geschreven door prof. dr. Henk den Heijer, worden zowel de wet- en regelgeving rond piraterij en kaapvaart, als verschillende casussen van kapers of gekaapte schepen uit de Nederlanden behandeld. Deze editie van Leidschrift geeft met deze artikelen een veelzijdige kijk op piraterij en kaapvaart die voor zowel buitenstaanders als kenners nieuwe inzichten op kan leveren.

 

ARTIKELEN

 • Henk den Heijer, 'Daders en slachtoffers: de Nederlandse betrokkenheid bij kaapvaart en piraterij'
 • Ruud Paesie, 'In belang van Walcheren. De risicovolle scheepvaart als maritiemeconomische speerpunt, 1670-1720'
 • Jurre Knoest, 'Company Privateers in Asian Waters: The VOC-Trading Post at Hirado and the Logistics of Privateering, ca. 1614-1624'
 • Henk Nellen, 'Hugo Grotius over kaapvaart en commerciële expansie'
 • Eric Wilson, 'Magnum Latrocinium and private avengers: Carl Schmitt and Hugo Grotius on piracy'
 • Liesbeth Sparks, '‘Die schaede is soo groot ende excessyff.’ Maatregelen van de Republiek tegen geweld en geweldsdreiging op Europese zeehandelsroutes, 1600-1630'
 • Joost Schokkenbroek, 'Lambert Hendricksz en zijn jihad tegen de Barbarijse zeerovers'
 • Jeroen ter Brugge, 'Onrust voor de storm, de kaping van de Gouden Roos in 1779'
 • Anita van Dissel, 'Grensoverschrijdend optreden. Zeeroof en zeeroofbestrijding in Nederlands-Indië'

26.3 Een behouden vaart?

€ 7,50Prijs
  bottom of page