top of page
25.1 Een goede historicus?

In 1984 besloot een groepje studenten aan de Rijksuniversiteit Leiden tot het oprichten van een onafhankelijk wetenschappelijk historisch tijdschrift met de bedoeling hierin scripties van getalenteerde geschiedenisstudenten 'aan de vergetelheid te ontrukken'.

 

Sindsdien is Leidschrift uitgegroeid tot een gerenommeerd vakblad, waaraan zowel bekende wetenschappers als veelbelovende studenten hun bijdrage hebben geleverd. Deze uitgave bevat een aantal interviews met enkele oud-redactieleden (en oprichters) die de basis legden voor Leidschrift.
Aan de hand van herinneringen van Peer Vries, Robert Stein, Joost Augusteijn en Leo Lucassen zal de geschiedenis en de ontwikkeling van Leidschrift van toen tot nu worden belicht. Niet alleen Leidschrift viert dit jaar haar lustrum: ook de Universiteit Leiden viert een lustrum (haar 87ste) en het Instituut voor Geschiedenis viert het 150-jarig bestaan van de leerstoel Vaderlandse Geschiedenis. In
aansluiting hierop is deze uitgave van Leidschrift gewijd aan academisch geschiedenisonderwijs in negentiende-eeuws Europa. Wat was in de ogen van negentiende-eeuwse academici een goed historicus? Welke vaardigheden moest een historicus hebben en wat voor waarden moest hij (zelden zij) bezitten? Dit zal geïllustreerd worden aan de hand van een aantal case studies over de 'grote' historici van de negentiende eeuw en over de meest invloedrijke handboeken uit deze tijd.

Hiermee hoopt de redactie een beeld te schetsen van deze cruciale periode in de ontwikkeling van het historisch vakgebied. 

 

ARTIKELEN

 • Willem Otterspeer, Inleiding: 'de geschiedenis van de historiografie: tussen uiterlijk relativisme en innerlijke norm'
 • Rolf Torstendahl, 'From all-round to professional education. How young historians became members of an academic community in the nineteenth century'
 • Geneviève Warland, 'Towards professional history in Belgium and France: 'l'école de la methode' and 'l'école de la citoyenneté''
 • Bert Overbeek, 'Geen handwork maar kunst: Theodor Mommsen over de geschiedschrijving en het academische geschiedonderwijs'
 • Reinbert Krol, 'De 'scheppende spiegel' van Friedrich Meinecke. Over geschiedschrijving en de taak van de historicus'
 • Herman Paul, 'Een Leids historisch ethos? De epistemische deugden van Fruin en Acquoy'
 • Jasper Jans, 'Groen van Prinsterer: Vaderlandse geschiedenis voor het onderwijs'
 • Pieter Huistra, ''Historisch leven': over de onvrede van Theodoor Jorissen'
 • Karol Hollý, Franko Víťazoslav Sasinek as the ‘historiographer of Slovaks’
 • Tjarda Blok, 'Een terugblik op 25 jaar Leidschrift'

25.1 Een goede historicus?

€ 5,00Prijs
  bottom of page