top of page
24.3 Verleden in beeld

In film wordt geschiedenis tot leven gebracht. De beelden van historische films brengen ons in contact met een andere wereld – in tijd en plaats van ons verwijderd, maar op het scherm dichtbij ons gebracht. Films vertellen een verhaal en geven ons een impressie van vroegere gebeurtenissen, maken indruk op ons en helpen ons een concreet beeld te vormen bij abstracte ideeën als ‘de kruistochten’ of ‘de oudheid’.

 

Tegelijkertijd zijn films geen waarheidsgetrouwe afspiegeling van de gebeurtenissen die zij verbeelden. In elke historische film zitten in meer of mindere mate fouten, anachronismen en afwijkingen van bronnen. In veel gevallen worden fouten bewust gemaakt, omdat de film een bepaald doel voor ogen heeft of een boodschap uit moet dragen.

In deze uitgave van Leidschrift maken de bijdragen duidelijk hoe het beeld van de geschiedenis via historische films gemanipuleerd wordt, en met welke doeleinden. Welke rol spelen authenticiteit, sociale identiteit, politiek, nationalisme of eigentijdse gebeurtenissen hierin? De case studies laten zien dat historische films niet slechts een neutraal verhaal vertellen, maar zowel geschiedenis als mythe bevatten. Zij tonen de noodzaak van het benaderen van films vanuit een kritisch historisch perspectief. Met deze uitgave beoogt Leidschrift hier een bijdrage aan te leveren.

 

ARTIKELEN

 • Robert Burgoyne, Introduction: re-enactment and imagination in the historical film
 • Adam Fairclough, History and happy endings: Hollywood’s treatment of the American Civil War and Reconstruction
 • Santiago Juan-Navarro, The absolution of his(s)tory: the mythologization of the past in Cuban cinema (1968-1971)
 • Frits Naerebout, ‘This film is not meant to make any sort of political statement.’ Oudheidfilm, beeldvorming en ideologie
 • Reinier Wels, ‘Romans go home!’ Ambivalentie en het Astérixmodel
 • Marianne Eekhout, ‘The past may inhabit us, but we do not inhabit it.’ Authenticiteit in de erfgoedfilm in de jaren tachtig en negentig
 • Idesbald Goddeeris en Katrin Van Cant, De nieuwe kaskrakers: de historische film in het hedendaagse Polen
 • Judith Thissen, André van der Velden en Thunnis van Oort, Over de eigenheid van de Nederlandse filmcultuur

 

RECENSIE

 • Marnie Hughes-Warrington, History goes to the movies: Studying history on film (New York, 2007)

24.3 Verleden in beeld

€ 5,00Prijs
  bottom of page