top of page
24.2 Rusland en Europa

Het onderwerp van deze uitgave van Leidschrift is Rusland en Europa’. Dit jaar is het septembernummer van Leidschrift niet gewijd aan een nieuw eindexamenonderwerp van het Centraal Schriftelijk Eindexamen Geschiedenis, omdat het CEVO heeft besloten om de eindexamenonderwerpen voor het vak geschiedenis te herhalen. Hierdoor is opnieuw het onderwerp ‘Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam’ aan de beurt. Aangezien Leidschrift in 2004 over dit thema de bundel ‘Gevallen steen. Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam’ heeft gepubliceerd, is besloten om dit jaar, en ook de komende jaren, het tweede themanummer van de jaargang te wijden aan een actueel onderwerp.

 

Door de eeuwen heen hebben Rusland en Europa een speciale band met elkaar opgebouwd, die gekenmerkt werd door wederzijdse interesse. Zo was tsaar Peter de Grote (1682-1725) al zeer geïnteresseerd in West-Europa en woonde hij zelfs een tijd lang in ons land om de Nederlandse scheepsbouw te bestuderen. Tsarina Catharina de Grote (1762-1796) was een aantal decennia later zeer onder de indruk van de West-Europese Verlichting en correspondeerde met grote Franse filosofen zoals Voltaire en Diderot.

De laatste Russische tsaar, Nicholas II (1894-1917), kwam tijdens zijn regeerperiode voor een groot dilemma te staan: Europese modellen van democratie en monarchie overnemen of Rusland op geheel eigen wijze moderniseren? Vrij recent nog besloten Rusland en Nederland de banden eens goed aan te halen, tijdens het bezoek van de Russische president Medvedev aan ons land. Beide landen besloten zelfs een ‘vriendschapsjaar’ in 2013 te organiseren.

Redenen genoeg om verder in te gaan op de speciale historische band tussen Rusland en Europa. Centraal in dit themanummer staat de vraag: in hoeverre is Rusland beïnvloed door Europese ideeën? Kunnen we Rusland, zowel in het verleden als in het heden, zien als deel van Europa of zouden we Rusland veel meer moeten zien als een op zichzelf staande natie? In verschillende artikelen wordt de infiltratie van Europese fenomenen in Rusland beschreven en worden vergelijkingen gemaakt tussen Russische en Europese aspecten. Aangezien er al veel is geschreven over de relatie tussen Rusland, of de Sovjet-Unie, en Europa in de twintigste eeuw en eenentwintigste eeuw heeft de redactie ervoor gekozen in dit nummer onderwerpen te belichten die plaatsvonden in de achttiende, negentiende en vroege twintigste eeuw.

 

ARTIKELEN

 • Henk Kern, Inleiding: het weerzien van Rusland en Europa
 • Jozien J. Driessen-van het Reve, Wat tsaar Peter de Grote (1672-1725) leerde van Holland en de Hollanders
 • Simon Dixon, Catherine the Great and the Enlightenment
 • Joost Welten, Hollandse krijgsgevangenen in Rusland, 1812-1814
 • Renée Konings, De dekabristenopstand: een westers en Russisch fenomeen?
 • Peter Waldron, Nicholas II, Russia and Europe: 1905 and Russia’s fate
 • Otto Boele, Russische ‘architecten’, Duitse Burschen en Franse ‘kinderen’: Hoe de Russische studenten zich internationaal profileerden in de nadagen van het Russische Keizerrijk
 • Sebastiaan F.P. Klaassen, Het Paleis van de Sovjets: hoe architecten en politici in het stalinistische Moskou een luchtkasteel ontwierpen
   

RECENSIES

 • Christian ThorunExplaining change in Russian foreign policy. The role of ideas in Post-Soviet Russia’s conduct towards the West (Hampshire, 2009)
 • Simon Sebag MontefioreYoung Stalin (Londen, 2008)

24.2 Rusland en Europa

€ 5,00Prijs
  bottom of page