top of page
21.2 Van verovering tot onafhankelijkheid

Net als in voorgaande jaren wijdt Leidschrift ook dit jaar een nummer aan het onderwerp van het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) Geschiedenis voor HAVO en VWO. Het onderwerp van dit jaar, Nederland in Indonesië, valt binnen het zogenaamde subdomein Contacten tussen westerse en ‘niet-westerse' samenlevingen.

 

Leidschrift heeft er voor gekozen om het koloniale beleid in een breder perspectief te plaatsen. Centraal staat de ontwikkeling van de koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië. Er is daarbij vooral aandacht voor de minder voor de hand liggende aspecten van dit onderwerp waar in de stofomschrijving geen ruimte voor is. Het resultaat is een nummer met zeven artikelen die elk op eigen, originele wijze laten zien hoe Nederland zijn gezag in de archipel vestigde en vervolgens handhaafde en hoe dit zich manifesteerde na de onafhankelijkheid.

Vanzelfsprekend was het onmogelijk om de hele geschiedenis van het koloniale beleid te behandelen. We hebben echter wel geprobeerd om zo veel mogelijk periodes van het Nederlandse bewind aan bod te laten komen. Wat betreft de VOC worden zowel de aankomst en vestiging van de eerste Nederlanders als de rol die het rechtssysteem speelde bij de handhaving van hun positie behandeld. Vervolgens is er aandacht voor de opkomst van het religieuze nationalisme en de reactie van Nederland hierop. Ook het al dan niet bestaan van een goed functionerende politiestaat die een eind moest maken aan de communistische opstanden sinds 1918 wordt behandeld.

Ten slotte bevat dit nummer twee artikelen over de periode na de soevereiniteitsoverdracht. In de eerste plaats betreft het de gevolgen van het Nederlandse beleid met betrekking tot het Nederlandstalige onderwijs in Indonesië. Daarnaast wordt aan de hand van huisvesting in de steden aangetoond welke sociale veranderingen de dekolonisatie met zich mee heeft gebracht.

 

ARTIKELEN

  • Elsbeth Locher-Scholten, Hybride kolonialisme
  • Gerrit Knaap, Kasteel, stad en Land. Het begin van het Nederlandse Imperium in de Oost
  • Eric Jones, Courts and courtship. An examination of legal practice in Dutch Asia
  • Kees van Dijk, Een kolonie in beweging
  • Marieke Bloembergen, Koloniale staat, politiestaat? Politieke politie en het rode fantoom in Nederlands-Indië, 1918-1927
  • Freek Colombijn, Waarom een villa moeilijker te slopen is dan het Jan Pieterszoon Coen-monument. Sociale veranderingen in de Indonesische stad tijdens de dekolonisatie
  • Hans Meijer, ‘Dweilen met de kraan open’. De Stichting Nederlands Onderwijs in Indonesië, 1950-1961

21.2 Van verovering tot onafhankelijkheid

€ 5,00Prijs
    bottom of page