top of page
20.2 Van kind tot burger

ARTIKELEN

  • Jan Lenders, 'Van kind tot burger. Basisonderwijs en burgerschap in de negentiende eeuw'
  • Annemieke Kolle, 'Tussen gereformeerde orde en christelijke deugdzaamheid. Initiatieven ter godsdienstige volksopvoeding in een periode van verandering'
  • Peter Selten, 'Tot lering en vermaak. De ontwikkeling van het jeugdwerk en de jeugddienstverlening in Nederland tussen 1850 en 1920'
  • Cor Smit, 'Leidse kinderen tussen fabriek en school, 1840-1914'
  • Marjoke Rietveld-van Wingerden, 'Samen of apart? Onderwijs aan meisjes en jongens'
  • Jan Lelyveld, 'Bij de les gebleven? Opvoeding en onderwijs in de koloniën'
  • Hugo Röling, 'Jeugdherinneringen aan de school uit Nederland en Vlaanderen'

20.2 Van kind tot burger

€ 3,50Prijs
    bottom of page