top of page
13.3 Hollandse bodem

ARTIKELEN

  • Jurriën de Jong en Nicole Mulder, 'Inleiding'
  • Arnold Carmiggelt, 'Altoes blide/ So wat ik lide: enkele gedachten over laat-middeleeuwse archeologiebeoefening'
  • Erik Nijhof, 'Van bodemarchief naar collectief geheugen: industrieel erfgoed en de reconstructie an een verloren wereld'
  • Hans van Rossum, 'Hoe Romeins waren de Bataven?'
  • Jos Bazelmans, 'Geschenken en waren in premodern Europa: enkele gedachten over de waarde van kostbaarheden uit schatvondsten'
  • Martijn Manders, 'Het Scheurrak SO1-wrak. Uitwerking van een opgraving met behulp van archeologische en historische gegevens'
  • Mathieu Arnouts en Jet Burgert, 'Van onderzoeker naar regelneef: de nieuwe rol van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek als kennis- en adviescentrum voor de archeologische monumentenzorg'

 

VARIA

  • Gerrit Wolf, 'Recht en vrijheid voor individuen: een wonder in Europa'

13.3 Hollandse bodem

€ 2,00Prijs
    bottom of page