top of page

Gepubliceerd op: 23 juli 2023

Interview met onze secretaris Rajae over de summer school en ons aankomende project

Rajae el Morabet Belhaj

Deze zomer zal de redactie van Leidschrift aan de slag gaan met een bijzonder project. In samenwerking met het PiMo project, ‘Crossings: A Summer School on Human Mobilities and Its Consequences Across the Mediterranean, 1400-2022’, zal Leidschrift een reeks artikelen publiceren over het onderwerp crossings. De overzeese oversteek die migrantengroepen hebben gemaakt, wordt met dit project belicht vanuit diverse kanten. In mei heeft er een summer school en conferentie plaatsgevonden op het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR), waarbij academici samen zijn gekomen om eigen onderzoeken te presenteren aan vakgenoten. Onze secretaris en redactielid, Rajae el Morabet Belhaj, heeft ons tijdschrift in Rabat vertegenwoordigd.

Rajae el Morabet Belhaj (1998) is student aan de Universiteit van Leiden, waar ze de research master History en master North American Studies volgt. Verder doet zij onderzoek naar de banden tussen Afro-Amerikanen en andere etnische groepen in Amerikaanse films en series.

Op zaterdag 20 mei vertrok Rajae naar Rabat. Vooraf vroegen we haar hoe ze hier naar uit keek, onder andere ook met het voorbereiden van haar keynote. ‘’Bijzonder is dat wel, zo tussen al die gevestigde historici.’’ Er komen sprekers en deelnemers uit verschillende landen, zoals Polen, Italië en Marokko. Hierdoor is er een grote diversiteit in onderwerpen en perspectieven. De onderwerpen zijn allemaal onderdeel van het grote kader: migratiestromen rond de Middellandse Zee in de periode 1400-2022, waarbij het Middellandse Zeegebied (nog steeds) dé grote actor is.

Een belangrijk kenmerk is dat public history ook centraal zal staan bij de summer school. Rajae benadrukt dat public history geen strikte definitie heeft. Het kan worden gezien als een benadering van geschiedenis, die een vorm van interactie met de niet-historicus mogelijk maakt. Zo wordt geschiedenis toegankelijker gemaakt voor hen.

De participanten, met name PhD-kandidaten, zullen artikelen schrijven die door Leidschrift geredigeerd en gepubliceerd zullen worden op ons online platform, ‘Podium’. Daarnaast  zullen ze ook een werkje maken met public history als focuspunt. Een voorwaarde hiervan is dat het werkje een persoonlijke betekenis moet hebben, waaruit anderen ook wat moeten kunnen halen. Rajae is degene die een leidende rol hierin zal spelen, waarbij ze de deelnemers van de summer school zal sturen. De vorm van de werken zal onderling erg variëren, van een video tot een gedicht. Alles is mogelijk. Daarom heeft dit project ook een interdisciplinair karakter. Het is een mix van kunst, film, memory studies, etc..

Maar waar komt Rajae’s interesse voor deze vorm van public history vandaan? ‘’Ik ben praktisch opgegroeid met Hollywood,’’ grapt ze. “Dit heeft ervoor gezorgd dat ik veel over geschiedenis heb geleerd via films.” Pas later kwamen ook de boeken, waarnaar bleek dat films vaak ook niet historisch accuraat zijn. Rajae is geïnteresseerd in wat de film vertelt over de historische en culturele context waarin de film gemaakt is. Dit was dan ook het onderwerp van haar keynote  tijdens de summer school. ‘’Hoe kan de film een product zijn van public history?’’ Dit is een belangrijke vraag voor de geschiedwetenschap. Daarbij kan gezegd worden dat het een weerspiegeling van de samenleving is op dat moment. Films zijn nu eenmaal toegankelijker voor niet-academici, vergeleken met dikke, wetenschappelijke boeken. Dit maakt film dan ook een belangrijk product van public history.  Zo komt ook de interactie met de niet-historicus tot stand.

 

Rajae liet zich verrassen door de deelnemers van de summer school. Wat ze dacht is dat juist jonge academici erg creatief kunnen zijn en met mooie projecten zullen komen. ‘’Zelf ben ik niet heel creatief, maar ik kan anderen wel goed de ruimte geven om zich uit te drukken.’’ Rajae denkt dat de leidende rol bij haar past in dit project, en dat het begeleiden goed zal verlopen. Ook heeft ze al veel ervaring met het beoordelen van werken. In haar vrije tijd recenseert ze historische films die filmmakers hebben geproduceerd. Daarbij leer je als vaardigheid goed om te gaan met het leveren van kritiek en het verdedigen daarvan.

En wat is het grotere belang van ’deze conferentie? ‘’Het laat zien dat migratie niet een nieuw fenomeen is. Mensen migreren al sinds het begin der tijden. Ik denk dat het project daarom laat zien dat het van altijd is geweest en het is alle kanten opgegaan.’’ Het is belangrijk dat dit onderscheid bloot wordt gelegd. Dit project laat zien dat migratie nooit eenrichtingsverkeer is geweest, door migratiepatronen bloot te leggen. ‘’Met een conferentie zoals deze en het werk dat historici leveren, kan het anti-migratiesentiment in veel westerse samenlevingen misschien tegen worden gegaan.’’ Het zal helpen het te laten verminderen. ‘’Doordat wij als Leidschrift de publieke werken publiceren en verspreiden via social media komen ze ook terecht bij niet-academici.’’

En natuurlijk is dit project ook een groot leerproces voor zowel Rajae als Leidschrift. ‘’Na mijn studie wil ik zelf de wetenschap ingaan. Dit is een soort voorbereiding daarop,’’ Vertelde ze ons. Naast zien hoe het er op een conferentie aan toe gaat, heeft Rajae ook veel interessante collega’s ontmoet vanuit verschillende disciplines.

De werken zullen in het najaar van 2023 verschijnen op onze website. U kunt meer over het project te weten komen en op de hoogte blijven van updates via onze social media kanalen!

bottom of page