top of page
25.2 Eendracht maakt macht

In deze uitgave van Leidschrift, getiteld 'Eendracht maakt macht', worden verschillende geïnstitutionaliseerde vormen van collectieve actie belicht. Welke rol speelden deze instituten in de samenleving? Het betreft in deze uitgave instituties, zoals gilden en veenraadschappen, in de Nederlanden gedurende de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Op welke wijze ontwikkelden ze zich en wat waren de redenen dat sommigen na enige tijd werden opgeheven? Dit zijn enkele vragen die gesteld kunnen worden wanneer historici kijken naar vormen van collectieve actie. Het onderzoek naar instituten voor collectieve actie heeft bovendien hedendaagse relevantie wanneer deze voor lange periode in werking zijn gebleven.

 

De redactie is vorig jaar aan de slag gegaan met dit thema na een suggestie van dr. Tine De Moor (Universiteit Utrecht). Naar aanleiding van het door haar gedoceerde, gelijknamige mastercollege over dit thema zijn verschillende historici benaderd om een bijdrage te leveren aan deze uitgave. Dit heeft een aantal interessante bijdragen opgeleverd over de ontwikkeling van verscheidene samenwerkingvormen. Daarnaast past deze uitgave van Leidschrift in het streven van de redactie om excellente studenten en beginnende onderzoekers een podium voor hun onderzoek te bieden. Vijf van de bijdragen in dit nummer zijn (gedeeltelijk) afkomstig van studenten. Gezamenlijk bieden zij een helder overzicht van het actuele onderzoek naar instituties voor collectieve actie in de vroegmoderne samenleving.

 

ARTIKELEN

  • Tine De Moor, 'Inleiding. Eendracht maakt macht. De rol van instituties voor collectieve actie in de vroegmoderne samenleving'.
  • Alice van Schuppen, 'Verenigd in het veen: het Veenraadschap van de Stichtse en Gelderse venen als institutie voor collectieve actie, 1546-1650'.
  • Carina Tolle, 'Tweedracht maakt zacht. Conflicten binnen een Fries waterschap (1533-1573)'.
  • Lotte van der Vleuten en Jan Luiten van Zanden, 'Drie golven gilden. Institutionele ontwikkeling van koopliedengilden tot knechtbussen'.
  • Bert De Munck, 'De return of ouderwetse debatten? Recente trends in het onderzoek naar ambachtsgilden'.
  • Jeroen Puttevils, 'Voor macht en winst. Koopmansgilden en collectieve actie in pre-industrieel Europa, een overzicht'.
  • Annelies Tukker, 'Sanctionering en controle als sleutel tot overleving. Gemene gronden in Gelderland en Overijssel van de vijftiende tot de achttiende eeuw'.
  • Paul G.M. Hilferink, 'Sociale spanningen binnen een kleine agrarische gemeenschap: de ontbinding van de Marke van Wisch (1847)'.

25.2 Eendracht maakt macht

€ 5,00Prijs
    bottom of page