top of page
23.1 Historisch terrorisme

Het islamitisch terrorisme wordt de laatste jaren gezien als één van de ernstigste bedreigingen voor de democratie en zelfs voor de wereldvrede. Bomaanslagen, moorden en zelfmoordaanslagen zijn dagelijkse kost voor ieder die het nieuws volgt. Er zou een botsing der beschavingen aan ten grondslag liggen die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Beleidsmakers en politici zijn angstvallig op zoek naar middelen om terrorisme en radicalisering de kop in te drukken. Dit nummer van Leidschrift probeert daar een handje in te helpen door de historische ervaring met dit verschijnsel te behandelen. Aan de hand van een negental artikelen wordt zowel de omgang met guerrillaoorlogen als modern terrorisme in beeld gebracht.
 

De auteurs van dit nummer zijn allen oud-studenten van de opleiding geschiedenis in Leiden. Hoewel het een doelstelling is van Leidschrift om, zoals al in het eerste redactiestatuut staat geformuleerd, studenten een platform te geven voor hun schrijfsels, is dit toch de eerste keer in 23 jaar dat een heel nummer door hen wordt volgeschreven. Dit is een gevolg van het vertrek van Joost Augusteijn, na zeven jaar als staflid van onze redactie gefungeerd te hebben. De geschiedenis van politiek geweld is een onderwerp dat hem na aan het hart ligt en in het kader van zijn afscheid leek het ons een goed idee om hier aandacht aan te besteden. Niet alleen door middel van een themanummer, maar aangezien terrorisme zo een nijpende kwestie is in de huidige maatschappij, ook door het organiseren van een symposium dat op 16 april zal plaatsvinden. De bijdragen in dit nummer zijn geschreven door de beste studenten die op dit terrein bij Joost Augusteijn zijn afgestudeerd. Voor sommige was dat al weer enkele jaren geleden maar allen toonde zich onmiddellijk bereid om een bijdrage te leveren. In het symposium komen een aantal meer ervaren wetenschappers aan het woord maar zullen ook de auteurs via hun bijdrage aan een paneldiscussie aan het woord komen.
 

ARTIKELEN

 • Joost Augusteijn, 'Politiek geweld en de moderne staat'
 • Martin Schellens, 'Met geweer en glimlach. De oorsprong van moderne counterinsurgency'
 • Theo van Kan, 'De evolutie van counterinsurgency binnen het professionele denken van het Amerikaanse leger'
 • Job Pantjes, 'The Germans would have settled it in a very short time.’ De Britse militaire campagne in Ierland, 1920-1921'
 • Hans Heerschap, 'Policing a hostile population: de RUC tussen 1920 en 1972'
 • Ralf Steenbeek, 'De bestrijding van de Rode Brigades in Italië, 1974-1975.'
 • De methode van generaal Carlo Alberto Dalla Chiesa
 • Constant Hijzen, 'Een gewelddadiger wereld. Het ontstaan van de ETA verklaard'
 • Brian Heffernan, ‘It is for a nation of martyrs to cultivate constant self-restraint.’
 • The Irish Catholic bishops’ attitude to the IRA campaign, 1919-1921
 • Kitty Hemmer, 'Voor God en de Natie. Religie en nationalisme in het denken van Hamas en Gush Emunim'
 • Annemarie Adam, 'Convincing the grassroots. How Sinn Féin and the IRA gave up armed resistance'

23.1 Historisch terrorisme

€ 5,00Prijs
  bottom of page