Up

25.1 Een goede historicus?

Negentiende-eeuwse idealen en praktijken.
Jaargang 25, nummer 1. April 2010

 

Voor u ligt het eerste nummer uit de vijfentwintigste jaargang van Leidschrift. Het resultaat van de inspanningen van vele wetenschappers en van jaren noeste arbeid van Leidschrift-redacties in talloze samenstellingen. Het tijdschrift veranderde meerdere malen van uiterlijk en doorlopend werden verbeteringen doorgevoerd.

In 1984 besloot een groepje studenten aan de Rijksuniversiteit Leiden tot het oprichten van een onafhankelijk wetenschappelijk historisch tijdschrift met de bedoeling hierin scripties van getalenteerde geschiedenisstudenten ‘aan de vergetelheid te ontrukken’.

Sindsdien is Leidschrift uitgegroeid tot een gerenommeerd vakblad, waaraan zowel bekende wetenschappers als veelbelovende studenten hun bijdrage hebben geleverd. Deze uitgave bevat een aantal interviews met enkele oud-redactieleden (en oprichters) die de basis legden voor Leidschrift. Aan de hand van herinneringen van Peer Vries, Robert Stein, Joost Augusteijn en Leo Lucassen zal de geschiedenis en de ontwikkeling van Leidschrift van toen tot nu worden belicht.

Niet alleen Leidschrift viert dit jaar een lustrum: ook de Universiteit Leiden viert een lustrum (haar 87ste) en het Instituut voor Geschiedenis viert het 150-jarig bestaan van de leerstoel Vaderlandse Geschiedenis en heeft 2010 uitgeroepen tot het ‘Fruin-jaar’. In aansluiting hierop is deze uitgave van Leidschrift gewijd aan academisch geschiedenisonderwijs in negentiende-eeuws Europa. Wat was in de ogen van negentiende-eeuwse academici een goede historicus? Welke vaardigheden moest een historicus hebben en wat voor waarden moest hij (zelden zij) bezitten? Dit zal geïllustreerd worden aan de hand van een aantal case studies over de ‘grote’ historici van de negentiende eeuw en over de meest invloedrijke handboeken uit deze tijd. Hiermee hoopt de redactie een beeld te schetsen van deze cruciale periode in de ontwikkeling van het historisch vakgebied.

 


ARTIKELEN

  • Willem Otterspeer, 'Inleiding De geschiedenis van de historiografie: tussen uiterlijk relativisme en innerlijke norm'
  • Rolf Torstendahl, 'From all-round to professional education. How young historians became members of an academic community in the nineteenth century'
  • Geneviève Warland, 'Towards professional history in Belgium and France: ‘l’école de la methode’ and ‘l’école de la citoyenneté’'
  • Bert Overbeek, 'Geen handwerk maar kunst: Theodor Mommsen over de geschiedschrijving en het academische geschiedonderwijs'
  • Reinbert Krol, 'De ‘scheppende spiegel’ van Friedrich Meinecke. Over geschiedschrijving en de taak van de historicus'
  • Herman Paul, 'Een Leids historisch ethos? De epistemische deugden van Fruin en Acquoy'
  • Jasper Jans, 'Groen van Prinsterer: Vaderlandse geschiedenis voor het onderwijs'
  • Pieter Huistra, 'Historisch leven’: over de onvrede van Theodoor Jorissen'
  • Karol Hollý, 'Franko Víťazoslav Sasinek as the ‘historiographer of Slovaks’'
  • Tjarda Blok, 'Een terugblik op 25 jaar Leidschrift'
Inleiding. De geschiedenis van de historiografie: tussen uiterlijk relativisme en innerlijke norm
File Size:
337.23 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Willem Otterspeer
From all-round to professional education. How young historians became members of an academic community in the nineteenth century
File Size:
423.48 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Rolf Torstendahl
Towards professional history in Belgium and France: ‘l’école de la methode’ and ‘l’école de la citoyenneté’
File Size:
592.53 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Geneviève Warland
Geen handwerk maar kunst: Theodor Mommsen over de geschiedschrijving en het academische geschiedonderwijs
File Size:
433.17 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Bert Overbeek
De ‘scheppende spiegel’ van Friedrich Meinecke. Over geschiedschrijving en de taak van de historicus
File Size:
526.29 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Reinbert Krol
Een Leids historisch ethos? De epistemische deugden van Fruin en Acquoy
File Size:
572.58 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Herman Paul
Groen van Prinsterer: Vaderlandse geschiedenis voor het onderwijs
File Size:
340.83 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Jasper Jans
‘Historisch leven’: over de onvrede van Theodoor Jorissen
File Size:
663.98 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Pieter Huistra
Franko Vítazoslav Sasinek as the ‘historiographer of Slovaks’
File Size:
645.37 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Karol Hollý
Een terugblik op 25 jaar Leidschrift
File Size:
697.69 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Tjarda Blok
 
 
Powered by Phoca Download