Up

23.2 Dynamiek en stagnatie in de Republiek

Vroegmoderne overlevingsstrategieën
Jaargang 23, nummer 2. September 2008

 

Het onderwerp van deze editie van Leidschrift sluit – zoals u van ons gewend bent – aan bij een van de examenonderwerpen voor het havo/vwo van het Centraal Schriftelijk Eindexamen 2008/2009: dynamiek en stagnatie in de Republiek. De centrale vraag die de examencommissie zich hierbij stelde is hoe het mogelijk was dat de Republiek een zo lange periode van welvaart meemaakte in de zeventiende en achttiende eeuw, waarbij de nadruk van de examencommissie op het economische aspect ligt. Bij deze vraag is het makkelijk om de stereotype beelden voor ons geestesoog te laten passeren: rijk geklede patriciërs, vermogende handelaren die zich een pronkwoning in Amsterdam of Middelburg konden veroorloven en regenten op weelderige schilderijen van Rembrandt van Rijn of Peter Paul Rubens. De redactie van Leidschrift wilde in dit themanummer graag tegenwicht bieden aan dit beeld van rijkdom, rozengeur en maneschijn in de Republiek. De leidraad voor de artikelen in dit nummer is daarom overleven en overlevingsstrategieën. Gechargeerd gesteld hebben we artikelen verzameld die een beeld geven van de onderlaag van de zeventiende-eeuwse samenleving. In dit nummer biedt de redactie van Leidschrift u een overzicht van zowel economische als sociale aspecten van overleven in een periode van welvaart. Wij hopen u hiermee een bredere en wellicht genuanceerdere blik te geven op het leven in de Gouden Eeuw.

 


ARTIKELEN

  • Maarten Prak, 'Overleven in de Gouden Eeuw'
  • Jan Luiten van Zanden en Tine De Moor, 'Mensen en economie in de Gouden Eeuw'
  • Jessica Vance Roitman, 'Inter-cultural networks as lobbying groups. A case study of the sugar confiscation of 1602'
  • Erika Kuijpers, 'Wanhoopsmigratie. Of wat tienduizenden migranten in de zeventiende eeuw naar Amsterdam bracht.'
  • Jan Willem Veluwenkamp, 'Het Nederlandse handelsstelsel in de vroegmoderne tijd. Oude en nieuwe visies'
  • Manon van der Heijden, 'Publieke voorzieningen in de Republiek.Gedeelde verantwoordelijkheid'
  • Annette de Vries, 'De achterkant van de roem. Evert van Aelst (1602-1657) en de'overlevingsstrategieën van schilders in de Gouden Eeuw'
  • Ariadne Schmidt, '‘Ontbloot van alle winsten?’ Armoede en overlevingsstrategieën van gebroken gezinnen in Holland, 1600-1800.'

RECENSIES

  • Esther van Gelder, 'Wie bepaalt de waarde van de tulp': recensie Tulipmania. Money, honor and knowledge in de Dutch Golden Age door Anne Goldgar
  • Matthijs Gerrits, 'Staatsvorming onder druk. Tracy's visie op Hollands eerste jaren van de Opstand': recensie The founding of the Dutch Republic. War, finance and politics in Holland  door James. D. Tracy
Inleiding: Overleven in de Gouden Eeuw
File Size:
131.89 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Maarten Prak
Mensen en economie in de Gouden Eeuw
File Size:
162.58 kB
Date:
22 September 2013
Auteurs: Jan Luiten van Zanden en Tine De Moor
Inter-cultural networks as lobbying groups. A case study of the sugar confiscation of 1602
File Size:
193.08 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Jessica Vance Roitman
Wanhoopsmigratie. Of wat tienduizenden migranten in de zeventiende eeuw naar Amsterdam bracht.
File Size:
763.04 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Erika Kuijpers
Het Nederlandse handelsstelsel in de vroegmoderne tijd. Oude en nieuwe visies
File Size:
535.68 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Jan Willem Veluwenkamp
Publieke voorzieningen in de Republiek. Gedeelde verantwoordelijkheid
File Size:
182.13 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Manon van der Heijden
De achterkant van de roem. Evert van Aelst (1602-1657) en de overlevingsstrategieën van schilders in de Gouden Eeuw
File Size:
767.05 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Annette de Vries
‘Ontbloot van alle winsten?’ Armoede en overlevingsstrategieën van gebroken gezinnen in Holland, 1600-1800.
File Size:
678.31 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Ariadne Schmidt
Wie bepaalt de waarde van de tulp?
File Size:
126.40 kB
Date:
22 September 2013
Recensie: Anne Goldgar, Tulipmania. Money, honor and knowledge in the Dutch Golden Age.(Chicago en Londen, 2007)
Door Esther van Gelder
Staatsvorming onder druk. Tracy’s visie op Hollands eerste jaren van de Opstand
File Size:
126.40 kB
Date:
22 September 2013
Recensie: James D. Tracy, The founding of the Dutch Republic. War, finance, and politics in Holland 1572-1588 (New York, 2008)
Door Matthijs Gerrits
 
 
Powered by Phoca Download