Up

23.1 Historisch terrorisme

De ervaring met politiek geweld in de moderne tijd
Jaargang 23, nummer 1. April 2007

 

Het islamitisch terrorisme wordt de laatste jaren gezien als één van de ernstigste bedreigingen voor de democratie en zelfs voor de wereldvrede. Bomaanslagen, moorden en zelfmoordaanslagen zijn dagelijkse kost voor ieder die het nieuws volgt. Er zou een botsing der beschavingen aan ten grondslag liggen die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Beleidsmakers en politici zijn angstvallig op zoek naar middelen om terrorisme en radicalisering de kop in te drukken. Dit nummer van Leidschrift probeert daar een handje in te helpen door de historische ervaring met dit verschijnsel te behandelen. Aan de hand van een negental artikelen wordt zowel de omgang met guerrillaoorlogen als modern terrorisme in beeld gebracht.

De auteurs van dit nummer zijn allen oud-studenten van de opleiding geschiedenis in Leiden. Hoewel het een doelstelling is van Leidschrift om, zoals al in het eerste redactiestatuut staat geformuleerd, studenten een platform te geven voor hun schrijfsels, is dit toch de eerste keer in 23 jaar dat een heel nummer door hen wordt volgeschreven. Dit is een gevolg van het vertrek van Joost Augusteijn, na zeven jaar als staflid van onze redactie gefungeerd te hebben. De geschiedenis van politiek geweld is een onderwerp dat hem na aan het hart ligt en in het kader van zijn afscheid leek het ons een goed idee om hier aandacht aan te besteden. Niet alleen door middel van een themanummer, maar aangezien terrorisme zo een nijpende kwestie is in de huidige maatschappij, ook door het organiseren van een symposium dat op 16 april zal plaatsvinden. De bijdragen in dit nummer zijn geschreven door de beste studenten die op dit terrein bij Joost Augusteijn zijn afgestudeerd. Voor sommige was dat al weer enkele jaren geleden maar allen toonde zich onmiddellijk bereid om een bijdrage te leveren. In het symposium komen een aantal meer ervaren wetenschappers aan het woord maar zullen ook de auteurs via hun bijdrage aan een paneldiscussie aan het woord komen.

Joost Augusteijn is het vierde staflid dat bij Leidschrift betrokken is. Hij volgde eind 2000 Peter Hoppenbrouwers op die vooraf gegaan werd door Robert Stein. Het eerste staflid was Peer Vries, één van de oorspronkelijke oprichters van Leidschrift. Tijdens zijn betrokkenheid heeft Joost Augusteijn naar eigen zeggen veel zien veranderen. Het tijdschrift heeft twee herstylings doorgemaakt en is er, volgens hem, daardoor steeds mooier uit gaan zien. Ook de kwaliteit van de nummers is constanter geworden, wat natuurlijk allereerst te maken heeft met de auteurs maar ook zeker met wat hij de professionaliteit van de studentleden van de redactie noemt. De inzet en grote kwaliteiten die de leden van de redactie en met name de verschillende voorzitters tentoongespreid hebben is volgens hem de belangrijkste reden geweest om zijn tijd bij Leidschrift tot een zeer aangename te maken. Er zijn nieuwe elementen in Leidschrift toegevoegd en afgevoerd en weer toegevoegd, zoals interviews en recensies, welke de nummers steeds interessant hebben gehouden. Al met al verkeert Leidschrift in blakende gezondheid. Een goed moment dus voor een frisse wind.

 


ARTIKELEN

 • Joost Augusteijn, 'Politiek geweld en de moderne staat'
 • Martin Schellens, 'Met geweer en glimlach. De oorsprong van moderne counterinsurgency'
 • Theo van Kan, 'De evolutie van counterinsurgency binnen het professionele denken van het Amerikaanse leger'
 • Job Pantjes, '‘The Germans would have settled it in a very short time.’  De Britse militaire campagne in Ierland, 1920-1921'
 • Hans Heerschap, 'Policing a hostile population: de RUC tussen 1920 en 1972'
 • Ralf Steenbeek, 'De bestrijding van de Rode Brigades in Italië, 1974-1975. De methode van generaal Carlo Alberto Dalla Chiesa'
 • Constant Hijzen, 'Een gewelddadiger wereld. Het ontstaan van de ETA verklaard'
 • Brian Heffernan, "‘It is for a nation of martyrs to cultivate constant self-restraint.’  The Irish Catholic bishops’ attitude to the IRA campaign, 1919-1921'
 • Kitty Hemmer, 'Voor God en de Natie. Religie en nationalisme in het denken van Hamas en Gush Emunim'
 • Annemarie Adam, 'Convincing the grassroots.  How Sinn Féin and the IRA gave up armed resistance'

RECENSIES

 • Lizzy Diercks, 'Terrorisme in Nederland': recensie Niet bang om te sterven. Dertig jaar terrorisme in Nederland. door Siem Eikelenboom
 • Linda Sijbrand, 'Het woord is aan de historici': recensie Terroristen en hun bestrijders, vroeger en nu  door Isabelle Duyvesteyn en Beatrice de Graaf ed.
Met geweer en glimlach. De oorsprong van moderne counterinsurgency
File Size:
346.84 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Martin Schellens
De evolutie van counterinsurgency binnen het professionele denken van het Amerikaanse leger
File Size:
265.03 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Theo van Kan
‘The Germans would have settled it in a very short time.’ De Britse militaire campagne in Ierland, 1920-1921
File Size:
471.41 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Job Pantjes
Policing a hostile population: de RUC tussen 1920 en 1972
File Size:
386.09 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Hans Heerschap
De bestrijding van de Rode Brigades in Italië, 1974-1975. De methode van generaal Carlo Alberto Dalla Chiesa
File Size:
361.07 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Ralf Steenbeek
Een gewelddadiger wereld. Het ontstaan van de ETA verklaard
File Size:
251.52 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Constant Hijzen
‘It is for a nation of martyrs to cultivate constant self-restraint.’ The Irish Catholic bishops’ attitude to the IRA campaign, 1919-1921
File Size:
262.97 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Brian Heffernan
Convincing the grassroots. How Sinn Féin and the IRA gave up armed resistance
File Size:
362.90 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Annemarie Adam
Terrorisme in Nederland
File Size:
118.10 kB
Date:
22 September 2013
Recensie: Siem Eikelenboom, Niet bang om te sterven. Dertig jaar terrorisme in Nederland.(Amsterdam, 2007)
Door Lizzy Diercks
‘Het woord is aan de historici’
File Size:
118.06 kB
Date:
22 September 2013
Recensie: Isabelle Duyvesteyn en Beatrice de Graaf ed., Terroristen en hun bestrijders, vroeger en nu (Amsterdam, 2007)
Door Linda Sijbrand
Voor God en de Natie. Religie en nationalisme in het denken van Hamas en Gush Emunim
File Size:
339.68 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Kitty Hemmer
Inleiding: Politiek geweld en de moderne staat
File Size:
130.58 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Joost Augusteijn
 
 
Powered by Phoca Download