Up

22.2 Ten oorlog!

Europese oorlogen 1789-1919
Jaargang 22, nummer 2. September 2007

 

Zoals elk jaar wordt één van de themanummers van Leidschrift gewijd aan het nieuwe onderwerp van het Centraal Schriftelijk Eindexamen Geschiedenis van het voortgezet onderwijs. Het ministerie van Onderwijs heeft voor 2008-2009 als thema gekozen Europese oorlogen in de periode 1789-1919, met de nadruk op oorlog als een maatschappelijk fenomeen. In deze uitgave wordt dan ook niet zozeer de aandacht geschonken aan het verloop van de verschillende oorlogen, maar vooral aan de weerslag die oorlog op een samenleving heeft.

Aldus Henk Wesselings inleidende artikel is ‘oorlog de vader van de geschiedschrijving’. Niet alleen was een groot deel van de Europese bevolking gedurende deze periode direct bij oorlogen betrokken door deel uit te maken van het leger, zoals Victor Enthoven in zijn artikel uiteenzet, maar ook op indirecte wijze kregen burgers te maken met de strijd. Dit blijkt bijvoorbeeld in het artikel van Dennis Bos waarin de reactie van de Parijzenaars op de verschrikkingen van de Frans-Duitse oorlog uitgebreid aan de orde komt en het artikel van Joop Koopmans die de gebrekkige objectiviteit van berichtgeving rond oorlogen bespreekt.

Andere aspecten van oorlogvoering komen eveneens aan bod. De geneeskunde op en rond het slagveld wordt achtereenvolgens behandeld door Leo van Bergen en Lynn McDonald, terwijl Guus de Vries en Bas Martens technologische veranderingen in de vorm van de ontwikkeling van vuurwapens bespreken. Mark van Hattem heeft het in zijn artikel over de invloed van de Franse overheersing op de organisatie en tactieken van het Nederlandse leger.

Daarnaast hebben wij uit het grote aanbod van militaire geschiedwerken drie boeken gekozen om wederom een drietal recensies te presenteren. Deze vindt u achterin het nummer.

 

Inleiding: Oorlog en geschiedenis
File Size:
130.05 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Henk Wesseling
Onder de wapenen: burgersoldaten in de Atlantische wereld
File Size:
1.08 MB
Date:
22 September 2013
Auteur: Victor Enthoven
‘Vrijheid en eene ongewapende Natie zijn tegenstrijdigheden.’ Nederlanders en hun leger 1789-1815
File Size:
931.12 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Mark van Hattem
Vuursnelheid vervangt moed: hoe de techniek de mens overwon. De ontwikkeling van het draagbare vuurwapen en zijn invloed op de oorlogvoering
File Size:
801.55 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Guus de Vries en Bas Martens
Hippocrates in dienst van Mars. Medische zorg tijdens de Eerste Wereldoorlog
File Size:
929.21 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Leo van Bergen
Oorlogen in het vroegmoderne nieuws. Nederlandse nieuwsbronnen over militaire confrontaties
File Size:
1.22 MB
Date:
22 September 2013
Auteur: Joop W. Koopmans
‘Liever den eeredood sterven.’ De Parijse Commune en de militarisering van de socialistische partijcultuur
File Size:
1.26 MB
Date:
22 September 2013
Auteur: Dennis Bos
Florence Nightingale and European wars: from the Crimean to the Franco-Prussian War
File Size:
210.68 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Lynn McDonald
De problematische verhouding tussen het Nederlandse leger en de politiek
File Size:
130.22 kB
Date:
22 September 2013
Recensie: Paul Moeyes, De sterke arm, de zachte hand. Het Nederlandse leger & de neutraliteitspolitiek 1839-1939 (Amsterdam, 2006)
Door Maurice Hoogeveen
Loopgraven, falende diplomatie en gefrustreerde generaals
File Size:
128.99 kB
Date:
22 September 2013
"
Recensie: John Keegan, De Eerste Wereldoorlog (Amsterdam 2006).
Door: Simone Olsthoorn

"
Frankrijk en oorlog; een eindeloze strijd
File Size:
126.97 kB
Date:
22 September 2013
"
Recensie: H.L. Wesseling, Frankrijk in oorlog, 1870-1962. De meest dramatische eeuw uit de Franse geschiedenis (Amsterdam 2006).
Door: IJsbrand Buys Ballot
"
 
 
Powered by Phoca Download