Up

21.3 Cultuurcontact en acculturatieprocessen in de oudheid

Jaargang 21, nummer 3. December 2006

De afgelopen jaren heeft Leidschrift in haar themanummers vele onderwerpen en tijdperken behandeld. Afgezien van een aantal artikelen in voorgaande nummers is de Grieks-Romeinse oudheid echter onderbelicht gebleven. Aangezien de redactie er naar streeft een zo breed mogelijk spectrum aan onderwerpen te behandelen, was een themanummer over de oudheid een logische keuze om dit gemis te ondervangen. Het thema is uiteindelijk vast komen te liggen op culturele interactie in en rond het Middellandse Zeegebied. Dit is, zoals Frits Naerebout en Miguel John Versluys in hun inleiding betogen, ook een actueel onderwerp. Onze hedendaagse samenleving is immers doordrongen van culturele interactie. Het is dan ook interessant om te bezien hoe verschijnselen als migratie en geografische vermenging van culturen in de oudheid plaatsvinden.

Vanzelfsprekend spelen de meeste artikelen zich af binnen of aan de randen van de Romeinse en hellenistische wereld. Er is gepoogd ook aan andere rijken en streken recht te doen. Het resultaat is een geografisch en chronologisch breed nummer waarbij binnen de tijdsgrenzen van 300 v.Chr (na de dood van Alexander de Grote) tot de eerste eeuw n.Chr. (de beginperiode van het Romeinse Keizerrijk) plaatsen aangedaan worden als Rome (Simon Speksnijder), Zuid-Italië (Douwe Yntema), Carthago (Dexter Hoyos), Arabië (Carolien Oudshoorn), Palestina (Rolf Strootman), Klein-Azië (Johan Strubbe), de Griekse gebieden rond de Egeïsche Zee (Onno van Nijf), Babylonië (Bert van der Spek) en zelfs India (Henk Singor). De auteurs benaderen de verschillende aspecten van het thema elk vanuit een eigen invalshoek.

 


 

·         Frits Naerebout en Miguel John Versluys ‘‘L’acculturation n’est qu’un mot.’ Cultuurcontact en acculturatieprocessen in de oudheid: een inleiding

·         Douwe Yntema ‘Mezzogiorno meets Rome (300-150 v.Chr.)’

·         Dexter Hoyos ‘Carthage in the Mediterranean World’

·         Carolien Oudshoorn ‘Onderwerpen door wetten? De houding van de Romeinen tegenover het inheemse recht in de provincie Arabia’

·         Rolf Strootman ‘‘En in woede en razernij doodden zij de afvalligen.’ Interactie van Joodse en Griekse cultuur in hellenistisch Palestina’

·         Simon Speksnijder ‘Aegyptiaca: Egyptische en egyptianiserende materiële cultuur in Rome tijdens het Principaat’

·         Johan Strubbe ‘Pessinus: van stam tot stad’

·         Onno van Nijf ‘‘Global players’: Griekse atleten, artiesten en de ‘oikoumene’ in de Romeise keizertijd’

·         Henk Singor ‘Voorbij de Indus: India en Zuidoost-Azië in hun betrekkingen met de Grieks-Romeise wereld’

·         Bert van der Spek ‘Grieken in de ogen van Babyloniërs’

 

‘L’acculturation n’est qu’un mot.’ Cultuurcontact en acculturatieprocessen in de oudheid: een inleiding
File Size:
581.78 kB
Date:
22 September 2013
Auteurs: Frits Naerebout en Miguel John Versluys
Mezzogiorno meets Rome (300-150 v.Chr.)
File Size:
1.60 MB
Date:
22 September 2013
Auteur: Douwe Yntema
Carthage in the Mediterranean World
File Size:
597.24 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Dexter Hoyos
Onderwerpen door wetten? De houding van de Romeinen tegenover het inheemse recht in de provincie Arabia
File Size:
598.66 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Carolien Oudshoorn
‘En in woede en razernij doodden zij de afvalligen.’ Interactie van Joodse en Griekse cultuur in hellenistisch Palestina
File Size:
601.03 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Rolf Strootman
Aegyptiaca: Egyptische en egyptianiserende materiële cultuur in Rome tijdens het Principaat
File Size:
606.78 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Simon Speksnijder
Pessinus: van stam tot stad
File Size:
2.34 MB
Date:
22 September 2013
Auteur: Johan Strubbe
‘Global players’: Griekse atleten, artiesten en de ‘oikoumene’ in de Romeise keizertijd
File Size:
577.52 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Onno van Nijf
Voorbij de Indus: India en Zuidoost-Azië in hun betrekkingen met de Grieks-Romeise wereld
File Size:
603.07 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Henk Singor
Grieken in de ogen van Babyloniërs
File Size:
751.93 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Bert van der Spek
 
 
Powered by Phoca Download