Up

20.1 Religieus geweld vanaf de oudheid tot in de nieuwe tijd

Jaargang 20, nummer 1. April 2005

 

 Voor u ligt het eerste nummer van de twintigste jaargang van Leidschrift. Toen wij ruim een jaar geleden besloten in 2005 een nummer aan ‘religieus geweld’ te wijden had nog niemand aan het komende jubileum gedacht. Hoewel het zeker geen feestelijk onderwerp is, is religieus geweld een zeer actuele kwestie die zich heel goed leent voor het maken van een speciaal themanummer en een jubileumsymposium.

Toch hebben wij bij de invulling van dit thema juist niet voor de actualiteit gekozen. Ten eerste, omdat de historische wortels van actueel religieus geweld vaak genoeg in de media aan bod komen, zij het meestal op een vrij politieke en subjectieve manier. Als Leidschrift aan een dergelijk onderwerp recht zou willen doen, dan zou er op zijn minst een heel themanummer aan moeten worden gewijd. En ten tweede, omdat het aantal mogelijke onderwerpen over religieus geweld in de Oudheid, Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd al legio is: de vervolgingen door de Romeinse keizers, de kruistochten in Spanje, Oost-Europa en het Midden-Oosten, de Inquisitie, of de oorlogen van de Reformatie. Wat is er interessanter voor een historisch tijdschrift om wat verder terug te kijken en religieus geweld eens vanuit een ander perspectief te bezien?

Bovendien zijn er over ieder deelonderwerp vele verschillende visies en meningen mogelijk. Zo hebben Arnold Angenendt en Henk Singor bijvoorbeeld uiteenlopende meningen over de relatie tussen monotheïsme en geweld. Een andere kwestie is in hoeverre er bij religieus geweld sprake was van een werkelijke religieuze motivatie, beter gezegd: Deus lo vult? Is godsdienst slechts een excuus voor het uitoefenen van geweld op andere religieuze groepen, of is religie wel degelijk de overheersende reden voor gewelddadig handelen? Heeft religieus geweld te maken met de cultuur en de structuur van een bepaalde samenleving of met de identiteit van een individuele gelovige? Op deze en andere vragen bieden de artikelen in dit nummer een antwoord, zij het dat ze vaak verschillen.

Monotheïsme en geweld
File Size:
194.37 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Arnold Angenendt
Religieus geweld. De periode van de Oudheid
File Size:
187.85 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Henk Singor
De Bacchanalia
File Size:
1.16 MB
Date:
22 September 2013
Auteur: Alette Bakkers
Het bloed der martelaren. Geweld en de kerstening van vroegmiddeleeuws Europa
File Size:
259.67 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Marco Mostert
13_janseDe kruistochten na Runciman. De religieuze factor
File Size:
301.47 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Antheun Janse
Isidorus, metropoliet en kardinaal. Een godsdienstig avonturier
File Size:
1.56 MB
Date:
22 September 2013
Auteur: Arno Langeler
The dynamic of religious violence in the French civil wars (1562-1598)
File Size:
196.20 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Mark Greengrass
De complexe relatie tussen religie en geweld. De Marokkaanse Sultan Zaydan en de djihad (1608- 1614)
File Size:
2.66 MB
Date:
22 September 2013
Auteur: Gerard Wiegers
Religious violence in early modern Germany
File Size:
176.11 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Dagmar Freist
 
 
Powered by Phoca Download