Up

19.3 De geschiedenis van het politieke denken

Jaargang 19, nummer 3. December 2004

 

 

 

Al lange tijd was de redactie van Leidschrift van plan om een themanummer uit te brengen waarin de theorie van de geschiedenis behandeld zou worden. Om niet te verzanden in weinig vruchtbare abstracte geschiedfilosofische discussies werd er gekozen voor een concrete invulling van dit thema: de geschiedenis van het politieke denken.

De geschiedenis van het politieke denken – breder gesteld de ideeëngeschiedenis – onderscheidt zich door haar interdisciplinariteit van de andere historische subdisciplines. Niet alleen historici, maar ook filosofen en politieke wetenschappers tonen interesse voor dit vakgebied. Mede omdat er de afgelopen vijftig jaar een uitgebreide discussie is gevoerd over de grondslagen en methode van de geschiedenis van het politieke denken, was dit onderwerp bij uitstek geschikt om de waarde van de theorie van de geschiedenis voor de historicus te illustreren.

Zowel gerenommeerde historici als jonge onderzoekers hebben bijdrages geleverd aan dit nummer. Dit leverde interessante historische studies naar het politieke denken in het verleden op, maar ook de verschillen in methodologie van de auteurs komen duidelijk naar voren. De historiografische inleiding van Jacques Bos, waarin de belangrijkste lijnen in het theoretisch debat worden geschetst, biedt een waardevolle toegang tot de artikelen.

 

·         Jacques Bos ‘De geschiedenis van het politieke denken. Van canon naar praktijk’

·         Siep Stuurman ‘How to write a history of equality’

·         Gijs van Andel ‘Luther op de conferentie van Torgau (26-28 oktober 1530). Een conflict tussen vertogen’

·         Martin van Gelderen ‘Rebels en royalists. Political an intellectual exchange between the British monarchies and the Dutch Republic (1585-1613)’

·         Matthijs Lok ‘’Op een gelijksoortige klip schipbreuk leiden’ De politieke argumentatie van voormalige Napoleontische bestuurders in de grondwetscommissie van 1814’

·         Marco de Waard ‘In de schaduw van John Stuart Mill. Een 19e-eeuwse polemiek over vrijheid, burgerschap en moraal'

·         Wouter-Jan Oosten ‘Hannah Arendt’s sense of history’

 

 

 

 

 

De geschiedenis van het politieke denken. Van canon naar praktijk
File Size:
178.04 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Jacques Bos
How to write a history of equality
File Size:
608.04 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Siep Stuurman
Luther op de conferentie van Torgau (26-28 oktober 1530). Een conflict tussen vertogen
File Size:
1.01 MB
Date:
22 September 2013
Auteur: Gijs van Andel
Rebels and royalists. Political and intellectual exchange between the British monarchies and the Dutch Republic (1585-1613)
File Size:
717.48 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Martin van Gelderen
‘Op een gelijksoortige klip schipbreuk leiden.’ De politieke argumentatie van voormalige napoleontische bestuurders in de grondwetscommissie van 1814
File Size:
455.72 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Matthijs Lok
In de schaduw van John Stuart Mill. Een negentiende-eeuwse polemiek over vrijheid, burgerschap en moraal
File Size:
754.94 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Marco de Waard
Hannah Arendt’s sense of history
File Size:
234.16 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Wouter-Jan Oosten
 
 
Powered by Phoca Download