Up

18.3 Het rijk van het midden

China en de buitenwereld, 1500-2004
Jaargang 18, nummer 3. Januari 2004

Op veler verzoek heeft de redactie van Leidschrift besloten een themanummer te wijden aan Chinese geschiedenis. Die geschiedenis is voor de meeste historisch geïnteresseerden een relatief onbekend terrein; daarom hebben wij gekozen voor het onderwerp ‘China en de buitenwereld’, iets dat zowel mensen mét, als zonder kennis van China aan zou kunnen spreken.

Vrijwel iedereen kent het premoderne China als een land dat vroeger ‘gesloten’ was én dat zichzelf de belangrijkste plaats ter wereld toekende: het ‘Rijk van het midden’. In de artikelen in dit nummer wordt dit vooroordeel soms bevestigd, maar soms ook ontkracht. Bij de samenstelling ervan is gekozen voor de breedte: u treft – naast een algemeen inleidende artikel van Leonard Blussé - er artikelen in aan over politieke en economische betrekkingen, godsdienst- en ideeëngeschiedenis, en migratie. Per thema is ernaar gestreefd om telkens een artikel uit de pre- of vroegmoderne tijd en één uit de moderne tijd te plaatsen. In het afsluitende interview met Ingrid d’Hooghe van Instituut Clingendael komen alle thema’s weer terug en wordt bezien in hoeverre de geschetste historische ‘patronen’ nog relevant zijn voor het huidige buitenlandse beleid van de Chinese Volksrepubliek. De ‘moderne’ helft van het nummer raakt overigens ook aan een ander, actueel thema: in hoeverre is het mogelijk voor een land of cultuur om ‘eigenheid’ te bewaren in een globaliserende wereld? Vanzelfsprekend bieden de artikelen volstrekt geen compleet beeld van de geschiedenis van de relaties tussen China en buitenwereld: het zijn eerder ‘snapshots’ die, zo hopen wij, u uitdagen tot verder lezen.

Rest ons nog om naast de auteurs en Ingrid d’Hooghe, Ellen Uitzinger, sinologe en specialist in Chinese kunst, en Remi Cristini, bibliotheekmedewerker, beiden van het Sinologisch Instituut van de Universiteit Leiden, te bedanken voor hun hulp bij het zoeken van illustraties.

Inleiding: China komt eraan!
File Size:
264.10 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Leonard Blussé
Tribute, trade and the demise of the ‘Chinese world order’ in Ming (1368-1644) and Qing (1644-1911) China
File Size:
1.61 MB
Date:
22 September 2013
Auteur: Harriet T. Zurndorfer
‘...Begin mei 1693, …ergens op zee tussen Mozambique en Goa…’: Herinneringen van Philippe Couplet aan zijn medebroeder François de Rougemont
File Size:
385.72 kB
Date:
22 September 2013
Auteurs: Nicolas Standaert & Frederik Vermote
Christenen in China als slachtoffer van geweld: de rol van traditionele angsten
File Size:
538.64 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Barend ter Haar
Troublemaker in Canton: How Captain McClary fought the Fourth Anglo-Dutch War in China, and lost.
File Size:
2.36 MB
Date:
22 September 2013
Auteur: LIU Yong
Het rijk van de Chinezen buiten China. Een onderzoek naar de gemeenschap te Batavia op basis van de notulen van de Chinese Raad.
File Size:
613.49 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: CHEN Menghong
Reconciling history with the nation? Historicity, national particularity, and the question of universals
File Size:
743.87 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Axel Schneider
Making a living in an affluent world: the Chinese immigrants in Europe
File Size:
379.67 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: LI Minghuan
China’s lange mars naar de WTO
File Size:
200.18 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Eduard Vermeer
‘Het Chinese begrip van soevereiniteit verklaart veel.’
File Size:
152.35 kB
Date:
22 September 2013
Interview met Ingrid d’Hooghe, Chinaspecialist van Clingendael.
Door Iben Molenkamp en Annemarie Koopman
 
 
Powered by Phoca Download