Up

18.2 De maatschappij op stoom

Nieuwe trends in het onderzoek naar de Industriële Revolutie
Jaargang 18, nummer 2. September 2003

 

 Ook dit jaar brengt Leidschrift weer een nummer uit dat gebaseerd is op het HAVO/VWO eindexamenonderwerp van het komend jaar. Dit keer betreft het de Industriële Revolutie in Groot-Brittannië, misschien wel de meest invloedrijke ontwikkeling in de moderne geschiedenis. Zoals Peer Vries in het omvangrijke afsluitende artikel betoogt, was deze revolutie het begin van twee eeuwen vrijwel permanente economische groei, welke de omstandigheden schiep die in grote mate verantwoordelijk zijn voor de moderne bevolkingsgroei, de toenemende welvaart en alle sociale en politieke ontwikkelingen die daarmee gepaard zijn gegaan.

Het nieuwe eindexamenonderwerp, ‘Met de loep op Lancashire’, betreft een casestudy over de industriële ontwikkeling in deze Noord-Engelse regio, alsmede de verschillende economische en sociale veranderingen die hiermee gepaard gingen. De redactie heeft ervoor gekozen een brede invulling aan dit thema te geven, zodat dit nummer niet alleen waardevolle achtergrondinformatie op de eindexamenstof biedt, maar tevens een indruk geeft van het historische debat omtrent de aard en de gevolgen van de Industriële Revolutie. Hierbij worden de ontwikkelingen in Groot-Brittannië en de gevolgen daarvan in een internationaal vergelijkend perspectief geplaatst.

Leidschrift vond Geoffrey Timmins, één van de experts op dit gebied in Engeland, bereid het nummer te openen met een discussie over de vraag in hoeverre de Industriële Revolutie daadwerkelijk een revolutie was, of dat er hier, zoals in de laatste jaren veelvuldig is betoogd, toch sprake is geweest van een langzame evolutionaire ontwikkeling. Cátia Antunes geeft daarna haar visie op de interactie tussen stedelijke en industriële ontwikkeling in de beginjaren van de revolutie vanuit een theoretisch perspectief. De overige bijdragen van Joost Augusteijn, Frida de Jong en Jurriën de Jong behandelen de gevolgen van de revolutie op de sociale verhoudingen in de steden, de technologie en de internationale economie, waarbij de rol die de overheid hierbij heeft gespeeld centraal staat. Zoals vermeld zal Peer Vries dit nummer afsluiten met een overzichtsartikel.

De redactie hoopt dat u het met ons eens zal zijn dat dit nummer kwaliteit en diversiteit combineert met veel verrassende inzichten en leesplezier.

De Industriële Revolutie, enkele nieuwe trends
File Size:
141.45 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Boudien de Vries
Gradualism versus discontinuity in the British Industrial Revolution: a case study of Lancashire.
File Size:
1.59 MB
Date:
22 September 2013
Auteur: Geoffrey Timmins
Industrial Revolution and Urbanization: towns and factories, 1750-1850
File Size:
279.60 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Cátia Antunes
Industrialisatie, urbanisatie en de Ieren. Het publieke debat over de sociale kwestie in Engeland, 1830-50
File Size:
230.18 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Joost Augusteijn
Nieuwe technieken, nieuwe beroepen
File Size:
5.98 MB
Date:
22 September 2013
Auteur: Frida de Jong
Great Britain, the Industrial Revolution and the world economy, 1780-1914
File Size:
305.51 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Jurriën de Jong
Hoe Malthus, uiteindelijk, ongelijk kreeg. De Industriële Revolutie in Engeland als het doorbreken van het Malthusiaans plafond.
File Size:
466.75 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Peer Vries
 
 
Powered by Phoca Download