Up

18.1 American Century

Amerikaanse buitenlandse politiek, 1940-2003
Jaargang 18, nummer 1. Mei 2003

In het nawoord van het vorige nummer van Leidschrift citeerde drs. F. Schreve de Iraakse auteur Kanan Makiya ‘… The Gods of Baghdad have risen out of the flames of their foundation and everyone’s humanity is threatened by the terrible fire that is to come.’ Hij gebruikte deze poëtische uitdrukking om te illustreren hoe Saddam Hoesseins militarisme zich meester maakte van de eeuwenoude stad Bagdad. Zeer recent hebben we gezien hoe de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten een beslissende rol speelde in deze regio. De grote rol die de VS de afgelopen eeuw in de wereldpolitiek hebben gespeeld, is de Amerikanen niet altijd in dank afgenomen. De protesten tegen de Vietnam-oorlog, de plaatsing van kruisraketten in West-Europa en de recente demonstraties tegen de oorlog in Irak bewijzen dit. Niettemin hebben de acties van de Verenigde Staten op het terrein van de buitenlandse politiek voor de rest van de wereld vaak ingrijpende gevolgen gehad.

Het Leidschrift-nummer dat voor u ligt handelt over de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Aan de hand van voorbeelden uit het recente verleden analyseren diverse historici de ontwikkeling van de buitenlandse politiek van de VS. Zij tonen ons hoe het Amerikaanse buitenlandse beleid werd en wordt gemaakt, niet alleen als reactie op gebeurtenissen in het buitenland, maar ook inspelend op binnenlandse ontwikkelingen. De media spelen hierin een, vaak beslissende, rol. Van de omgang met Nederlands-Indië en de Japanse dreiging tot actieve bemoeienis met de Cyprus-kwestie, en van de staatsgreep in Guatemala tot de oorlog in Irak, nergens was de inbreng van de Verenigde Staten eenvoudig te duiden of onomstreden. In het voorgaande nummer kondigden wij voor dit nummer een artikel van dr. K. Koch aan. Wegens omstandigheden is dit artikel komen te vervallen.

Amerikaanse hegemonen en Hollandse historici
File Size:
134.82 kB
Date:
22 September 2013
Special Providence en de discussie over het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten.
Auteur: Eduard van der Bilt
Nederlands-Indië, de Japanse expansie en de Amerikaanse buitenlandse politiek, 1940-1942
File Size:
164.89 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Tom van den Berge
‘America has a hemisphere tot itself’. De staatsgreep in Guatemala, 1954
File Size:
216.55 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Jorrit van den Berk
Goede wijn behoeft geen krans: de Amerikaanse democratie en propaganda aan het begin van de jaren vijftig
File Size:
220.31 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Elsa van der Linden
De speciale missie van de Verenigde Staten in Vietnam
File Size:
165.56 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Margreet Sangers
De Grieks-Amerikaanse betrekkingen: ‘van voetknecht tot ruiter’
File Size:
147.76 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Frans Koolschijn
‘Ik kan zonder aarzeling zeggen dat ik veel aan Saddam Hussein te danken heb.’
File Size:
153.34 kB
Date:
22 September 2013
Interview met professor dr. Maarten van Rossem
Door Elsa Boele, Sadiah Boonstra en Samuël Kruizinga
 
 
Powered by Phoca Download