Up

17.2 Nederlandse en hun gezagsdragers

Politieke cultuur in Nederland 1950-1990
Jaargang 17, nummer 2. September 2002

Zoals u van Leidschrift gewend bent, presenteert de redactie iedere jaargang een editie die geïnspireerd is door een volgend HAVO/VWO-eindexamenonderwerp. Dit keer is dat ‘Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling, polarisatie en herwonnen consensus’ geworden. Als hoofdvraag wordt hierbij gehanteerd: hoe ontwikkelde zich de politieke cultuur in Nederland in de periode 1950-1990? Volgens de stofomschrijving die het eindexamenonderwerp begeleidt, dient men onder ‘politieke cultuur’ te verstaan: ‘het geheel van fundamentele normen, emoties en inzichten die vorm geven aan politieke processen, voor zover zichtbaar in vormen van politiek gedrag.’

De bedenkers van dit thema konden uiteraard niet bevroeden hoezeer de Nederlandse politiek na twee paarse ‘consensuskabinetten’ weer zou polariseren. De hernieuwde felheid in de huidige politieke cultuur maakt het onderhavige nummer van Leidschrift des te interessanter. Geen ander Nederlands historisch onderwerp namelijk leent zich momenteel beter voor een betoog over ‘de actualiteit van de geschiedenis’.

De redactie heeft ervoor gekozen om uit het bovengenoemde onderwerp, dat tamelijk breed van opzet is, enkele subthema’s te concretiseren aan de hand van interessante, goed gedocumenteerde artikelen van zowel gerenommeerde auteurs als veelbelovende studenten en een interview met een invloedrijk historicus. Op deze manier wordt de lezer geïnformeerd over o.a. emancipatieprocessen, politiek systeem en politieke cultuur, de polarisatieproblematiek van de jaren ’60 en ’70 en de rol van de media in de politiek. 

Het valt de trouwe lezer wellicht op dat Elsa van der Linden niet meer in de colofon vermeld staat. Onze veelgeprezen voorzitter heeft onlangs afscheid genomen van de redactie. Zonder overdrijven kan gesteld worden dat zij van cruciale betekenis is geweest voor het voortbestaan van ons tijdschrift. Het roer is inmiddels overgenomen door Jorrit van den Berk.

Laat nu de politieke waan van de dag achter...en lees over de historische werkelijkheid!

De stabiliteit van de politiek in Nederland verklaard, 1950-1990
File Size:
643.43 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Henk Dekker
Half werk. Vrouwenbeweging, emancipatie en politiek in Nederland, 1950-1990
File Size:
605.60 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Joyce Outshoorn
Van oude en nieuwe afhankelijkheid: politiek en media tijden en na de ontzuiling
File Size:
570.38 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Bart Jan Spruyt
'Partij van het politieke onbenul'? Hoe de KVP zich staande hield tijdens de 'verlinksing' van de maarschappij, 1966-1973
File Size:
576.70 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Pepijn Oomen
Tijd van verandering en continuïteit. Polarisatie in de Nederlandse politiek
File Size:
564.67 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Patrick Bijsmans
'Nederlanders houden van orde'
File Size:
551.71 kB
Date:
22 September 2013
Interview met dr. James Kennedy
Door Jorrit van den Berk en Jurriaan Bakker
 
 
Powered by Phoca Download