Up

16.3 Een systeem onder spanning

De USSR onder Stalin en Brezjnev
Jaargang 16, nummer 3. December 2001

 

Het kan u niet ontgaan zijn. Leidschrift heeft een nieuwe lay-out. Na vijf jaar de de vertrouwde lichtgele kaft vond de redactie het tijd voor verandering. Duidelijkheid en leescomfort is daarbij ons streven geweest. Een nieuwe kaft maar een vertrouwde inhoud. Voor het realiseren van deze nieuwe lay-out bedankt de redactie in het bijzonder redactielid Iben Molenkamp en Danny Roso van Ridderprint offsetdrukkerij b.v.

Traditiegetrouw brengt Leidschrift een nummer uit over het eindexamenonderwerp geschiedenis van de middelbare scholen. Als titel heeft dat thema dit jaar ‘Een systeem onder spanning’ meegekregen. Het thema wil de leerlingen inzicht geven in de wording en werking van het communistische systeem en in de oorzaken van de ‘innerlijke vermolming’ binnen dit systeem onder Brezjnev, zo staat te lezen in de stofomschrijving voor het Centraal Eindexamen.

Met de artikelen in dit nummer geeft Leidschrift een context aan dit thema. De artikelen belichten vanuit diverse invalshoeken aspecten van een systeem dat steeds meer onder spanning kwam te staan. Om een kader te schetsen voor dit thema heeft de redactie in het zoeken naar onderwerpen zich niet abeperkt tot Stalin en Brezjnev. Zij staan symbool voor de opbouw en de afbraak van het Stalinistische systeem maar zijn niet de enige factoren die daarin een rol spelen.

Eén citaat uit het artikel van Hans Oversloot willen we u niet onthouden: ‘Gorbatsjov en Jeltsin, hoe verschillend ook, waren beiden anti-stalinisten. Voor wie niet in de eerste plaats aan Stalin denkt als een groot politiek en militair leider en een voorbeeldig patriot is het een affront dat Poetin wel, samen met Zjoeganov, op 21 december 2000 het glas hief bij de herdenking van Stalins geboortedag.’Wellicht is er toch sprake van Russisch heimwee…?

Gezien de historische ontwikkelingen waarvan ook de meest recente in dit nummer aan bod komen, hopen wij dat dit nummer u veel historisch leesplezier bezorgt.

Stalinistische propaganda: theorie, praktijk, resultaten
File Size:
607.92 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Erik van Ree
Atomisatie en identiteit in Stalinistisch Rusland
File Size:
574.23 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Tjamke Snijders
Plan de campagne: de centraal geleide economie in de Sovjet-Unie
File Size:
587.55 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Joop de Kort
Brezjnevs kerk: de orthodoxie op weg naar en tijdens Brezjnevs stagnatie
File Size:
581.58 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Arno Langeler
Van Gorbatsjov tot Poetin: politieke geschiedenis van Rusland, 1985-2001
File Size:
622.24 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Hans Oversloot
'Europe is where it began, Europe is where it ended'
File Size:
586.76 kB
Date:
22 September 2013

Interview met Professor John Lewis Gaddis
Door Esme Caubo, Elsa van der Linden en Niels van Willigen

 
 
Powered by Phoca Download