Up

16.1 De koude Oorlog

Zes terugblikken.
Jaargang 16, nummer 1. April 2001

 

Het beeld over de Koude Oorlog is tot nog toe met name door politicologen en sociologen neergezet. Nu deze ‘oorlog’ reeds enige jaren een afgesloten hoofdstuk is, zijn er steeds meer historici die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek naar de vele facetten van deze periode. Het is tijd voor een terugblik.

Dit Leidschriftnummer probeert een zo breed mogelijk beeld van de Koude Oorlog te schetsen. Dit komt tot uiting in de vele gebieden die in de voor u liggende artikelen worden behandeld. Zo geeft Wim van den Doel een visie op de gebeurtenissen in Zuidoost-Azië na 1945. Henk Kern behandelt in zijn artikel de Russische kijk op het conflict tussen Oost en West door de ogen van ambassadeur Dobrynin. Ditmaal heeft Leidschrift gekozen voor twee bijdragen van oudstudenten van de Universiteit Leiden. Zowel Stefan Kras als Albert van Roeden

hopen te promoveren op de onderwerpen die beiden in hun artikelen naar voren brengen. Het artikel van Kras gaat dieper in op de activiteiten van de section coloniale in de periode 1944-1950 in Frans Afrika bezuiden de Sahara. Van Roeden geeft een algemeen beeld over de positie van de DDR ten tijde van de Koude Oorlog in zijn artikel over de SED-staat. Ook in Nederland grepen de ontwikkelingen in de jaren na 1945 diep in op de bevolking, zoals blijkt uit het artikel ‘Oorlogsangst’ van Bart van der Boom. Dat Nederland in deze periode ‘geen klein landje’ was, wordt duidelijk uit het interview met oud-minister van Defensie Pieter de Geus.

Oorlogangst in Nederland
File Size:
636.90 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Bart van der Boom
Dekolonisatie en de Koude Oorlog in Azië
File Size:
615.97 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: H.W. van den Doel
De ambassade van Dobrynin, een Russische kijk op de Koude Oorlog
File Size:
141.66 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Henk Kern
Communisme en dekolonisatie in Frans Afrika bezuiden de Sahara
File Size:
199.15 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Stefan Kras
Een voetnoot van de geschiedenis
File Size:
151.20 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Albert van Roeden
'Ik word Gallisch als iemand zegt: "Nederland is maar een klein landje"'
File Size:
583.96 kB
Date:
22 September 2013

Interview met P.B.R. de Geus
Door Esme Caubo en Niels van Willigen

 
 
Powered by Phoca Download