Up

15.3 Nederlands-Indië

Van handelskolonië tot imperium.
Jaargang 15, nummer 3. December 2000

Dit jaar zullen middelbare scholieren van de HAVO en het VWO zich buigen over vier eeuwen betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. Voor Leidschrift een mooie gelegenheid om een themanummer met als onderwerp ‘Indonesië’ te maken. Van de expertise die aan de Leidse Universiteit omtrent dit onderwerp aanwezig is, heeft de redactie dankbaar gebruik gemaakt. Voor de periode van de VOC schreef Femme Gaastra een artikel met als uitgangspunt dat de VOC gezien kan worden als voorloper van het Nederlands koloniale imperium in Azië. Freek Colombijn maakt in zijn bijdrage een vergelijking tussen de Japanse en Nederlandse koloniale periode in Indonesië, waarin hij de Japanse periode als een spiegel van het Nederlandse kolonialisme ziet. De studentbijdrage werd ditmaal geleverd door de studente Indonesische Talen en Cultuur Rebecca Roskam. In grote lijnen gaat zij in op de verschillen in politieke aanpak van de opeenvolgende koloniale bestuurders in Nederlands-Indië, waarbij de nadruk wordt gelegd op de strijd tussen voorstanders van een conservatieve benadering ten aanzien van de Nederlandse kolonie en vertegenwoordigers van een meer liberale aanpak. Jeroen Touwen behandelt de Ethische Politiek in Nederlands-Indië en het ontstaan van de nationalistische beweging. Hoe kwam het dat in de periode 1900-1942 de Ethische Politiek gelijktijdig zowel tot toenadering leidde als tot groeiende spanning tussen Nederland en Indonesië?

Tot slot is er de bijdrage van Thomas Lindblad ‘Afronding en consolidatie van het Nederlandse gezag’. Hierin wordt uiteengezet hoe de vestiging van het Nederlandse koloniale gezag over de Indonesische archipel in verschillende fasen is verlopen. Onder meer zal worden bezien welk gewicht aan economische belangen moet worden toegerekend in het Nederlandse koloniale beleid.

De VOC als voorloper van de koloniale staat
File Size:
553.40 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: F.S. Gaastra
De Japanse tijd als spiegel van het Nederlandse kolonialisme
File Size:
597.27 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Freek Colombijn
'Het nieuwe stelsel ruikt teveel naar de ploeg.' Opkomst en ondergang van het cultuurstelsel in Nederlands-Indië
File Size:
541.52 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Rebecca E. Roskam
Paternalisme en protest. Ethische Politiek en nationalisme in Nederlands-Indië, 1900-1942
File Size:
600.08 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Jeroen L. Touwen
Afronding en consolidatie van het Nederlandse gezag
File Size:
576.54 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Thomas J. Lindblad
 
 
Powered by Phoca Download