Up

15.2 Van Hanze tot metropool

De stad in historisch perspectief.
Jaargang 15, nummer 2. September 2000

Feest! Leidschrift bestaat vijftien jaar. Dit derde lustrum laat de redactie niet ongemerkt voorbijgaan. Met het voor u liggende themanummer Van Hanze tot metropool. De stad in historisch perspectief -dit keer in een extra grote oplage - hopen wij u een beeld te geven van diverse aspecten van de stadsgeschiedenis, vanaf de Hanzesteden tot en met het Amsterdam aan het einde van de negentiende eeuw. Naast de bijdragen van Ed Taverne, Boudien de Vries en Job Weststrate, zijn er tevens interviews in opgenomen met respectievelijk Stephen Epstein en Jan de Vries. Daarnaast treft u in dit themanummer ook een studentbijdrage van Wietske Donkersloot aan.

Financieel werd Leidschrift bijgestaan door het Leids Universitair Fonds (LUF) en de commissie Subsidiëring Maatschappelijke Vorming (SMV). Hier gaat onze hartelijke dank naar uit.

Nederlandse steden en hun verleden. Enkele thema’s uit de recente geschiedschrijving
File Size:
554.29 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Boudien de Vries
'Des kopmans Hense ende vriheden'. Organisatie en structuur van de Hanze, ca. 1300-ca.1450
File Size:
670.36 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Job Weststrate
Een 'tolerante' stedenbouw. De esthetiek van de Raadhuisstraat in Amsterdam
File Size:
622.52 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Ed Taverne
Iconen van stedelijk zelfbewustzijn. Stedelijk musea in Nederland, 1838-1900
File Size:
544.22 kB
Date:
22 September 2013
Auteur: Wietske Donkersloot
Late medieval and early modern towns as focal points of market power
File Size:
602.30 kB
Date:
22 September 2013

Interview met Stephan Epstein
Door P.C.M. Hoppenbrouwers en P.H.H. Vries

Cities as centers of creative activity
File Size:
562.27 kB
Date:
22 September 2013

An interview with Jan de Vries
Door P.C.M. Hoppenbrouwers en P.H.H. Vries

 
 
Powered by Phoca Download