Welkom op de website van Leidschrift

Wat is Leidschrift?

Leidschrift is een onafhankelijk historisch tijdschrift met als doelstelling het publiceren van geschiedkundige artikelen op wetenschappelijk niveau.

Leidschrift verschijnt sinds 1984 en wordt uitgegeven door stichting Leidschrift. Hiermee wil de stichting bijdragen aan de actuele historiografische discussies en een podium bieden aan een ieder die de geschiedschrijving een warm hart toedraagt. Zo werd in de jubileumuitgave 25.1 (april 2010) aandacht besteed aan de geschiedenis van Leidschrift

Het tijdschrift verschijnt driemaal per jaar in de vorm van een artikelenbundel met zeven à acht artikelen, gegroepeerd rond een thema. Het nieuwste nummer van Leidschrift ‘Een beladen geschiedenis. De dekolonisatieoorlog in Indonesië, 1945-1949' is vanaf oktober 2016 te verkrijgen en behandelt de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indie, een controversiële geschiedenis volgens velen. 

Recente nummers gingen onder andere over Kennis is macht (30.3), Pompeii en Herculaneum (31.1) en de antiheld (31.2). Eerdere nummers zijn te vinden in het archief, waar alle artikelen kunnen worden gedownload. Nog beschikbare nummers zijn te verkrijgen in de webwinkel.

Toonaangevende historici uit binnen- en buitenland, zoals Willem Frijhoff, Peer Vries, Leo Lucassen, Charles Tilly, Jeroen Duindam, Jan Luiten van Zanden en Frits van Oostrom, hebben eerder bijdragen geleverd aan Leidschrift. Daarnaast krijgt in ieder nummer een veelbelovende Leidse student de ruimte om een artikel te publiceren.

De redactie van Leidschrift wordt gevormd door ouderejaars studenten Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, aangevuld met een docent van het Instituut Geschiedenis.