Welkom op de website van Leidschrift

Leidschrift is een onafhankelijk historisch tijdschrift met als doelstelling het publiceren van geschiedkundige artikelen op wetenschappelijk niveau.

Nieuwste uitgave

Aankomend

31 januari, 2018
33.1. Stedenbouw
31 mei, 2018
33.2. Japan en Nederland

nieuws-aankondigingen

Wat is Leidschrift?

Leidschrift is een onafhankelijk historisch tijdschrift met als doelstelling het publiceren van geschiedkundige artikelen op wetenschappelijk niveau.

Leidschrift verschijnt sinds 1984 en wordt uitgegeven door stichting Leidschrift. Hiermee wil de stichting bijdragen aan de actuele historiografische discussies en een podium bieden aan een ieder die de geschiedschrijving een warm hart toedraagt. Zo werd in de jubileumuitgave 25.1 (april 2010) aandacht besteed aan de geschiedenis van Leidschrift

Het tijdschrift verschijnt driemaal per jaar in de vorm van een artikelenbundel met zeven à acht artikelen, gegroepeerd rond een thema. Het nieuwste nummer van Leidschrift ‘Een beladen geschiedenis. De dekolonisatieoorlog in Indonesië, 1945-1949' is vanaf oktober 2016 te verkrijgen en behandelt de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indie, een controversiële geschiedenis volgens velen. 

Recente nummers gingen onder andere over Kennis is macht (30.3), Pompeii en Herculaneum (31.1) en de antiheld (31.2). Eerdere nummers zijn te vinden in het archief, waar alle artikelen kunnen worden gedownload. Nog beschikbare nummers zijn te verkrijgen in de webwinkel.

Toonaangevende historici uit binnen- en buitenland, zoals Willem Frijhoff, Peer Vries, Leo Lucassen, Charles Tilly, Jeroen Duindam, Jan Luiten van Zanden en Frits van Oostrom, hebben eerder bijdragen geleverd aan Leidschrift. Daarnaast krijgt in ieder nummer een veelbelovende Leidse student de ruimte om een artikel te publiceren.

De redactie van Leidschrift wordt gevormd door ouderejaars studenten Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, aangevuld met een docent van het Instituut Geschiedenis.

Leidschrift Online Archief

Begin 2010 heeft Stichting Leidschrift de eerste vijftien jaargangen Leidschrift laten digitaliseren en beschikbaar gemaakt via het Online Archief. Op het lustrumsymposium in april werden deze jaargangen gepresenteerd. Het archief is voor iedereen toegankelijk en doorzoekbaar op titel, auteur en (beperkte) trefwoorden.

Lees meer: Leidschrift Online Archief

Onbekend maakt onbemind

Negatieve karakterschetsen in de vroegmoderne tijd

281kaftnewsNieuwe aprileditie Leidschrift over xenofobie; een nog altijd actueel onderwerp in een vroegmodern historisch jasje

De ander, op het ene moment bewonderenswaardig, op het andere angstaanjagend. Al eeuwen is de mens geobsedeerd door de ander, de buitenstaander, de vreemdeling of simpelweg de persoon die niet tot dezelfde 'groep' behoort. De mens heeft grote drang naar het behoren tot een groep en gaat hierdoor haast automatisch een beeld vormen over die ander buiten de groep, positief dan wel negatief. Dit is geen hedendaags fenomeen, maar gaat eeuwen terug. Het aprilnummer van jaargang 28, gaat in op dit fenomeen. Wij willen in dit nummer aandacht schenken aan het vreemde volk, de boze buitenstaander, aan die interessante maar ook soms bedreigende ander.

Lees meer: Onbekend maakt onbemind

Verraderlijke Rijkdom

Economische crisis in historisch perspectief

282kaft

Nieuwe septembereditie Leidschrift over economische crises

Omgevallen banken, een ingestorte huizenmarkt, faillissementen, stijgende werkloosheid en bezuinigingen - kortom, het is crisis. De economische crisis waarin Nederland zich op het moment bevindt, beheerst de media, de politiek en ons dagelijks leven. Jongeren maken het voor het eerst mee, oudere generaties herinneren zich de jaren tachtig of zelfs dertig van de twintigste eeuw, van horen zeggen of uit eigen ervaring. Economische crises zijn echter niet louter een modern verschijnsel, ze zijn zo oud als de weg naar Rome. In het septembernummer van jaargang 28 plaatst Leidschrift het fenomeen economische crisis in een historisch én mondiaal perspectief.

Lees meer: Verraderlijke Rijkdom

Trauma en nostalgie

Herinneringen aan ondemocratische regimes

 Nieuwe decembereditie Leidschrift over de herinnering aan dictaturen

Met het overlijden van Nelson Mandela werd het ondemocratische verleden van Zuid-Afrika weer volop onder de aandacht gebracht door de media. Het is duidelijk dat de herinnerings- en verwerkingsprocessen van deze periodenog volop in ontwikkeling zijn. Dergelijke processen komen in bredere zin aan bod in het decembernummer van jaargang 28 van Leidschrift, dat in het teken staat van herinneringsculturen in landen met een verleden van ondemocratisch leiderschap.

Lees meer: Trauma en nostalgie

Identiteit door strijd

Migranten en minderheden ten tijde van de Eerste Wereldoorlog

 Nieuwe aprilnummer van Leidschrift over minderheden in de eerste wereldoorlog

In juni zal het precies honderd jaar geleden zijn dat de Oostenrijkse aartshertog Frans Ferdinand tijdens een bezoek aan Sarajevo werd vermoord. Met deze aanslag werd een kettingreactie in gang gezet die leidde tot het begin van de Grote Oorlog, waarin voor het eerst op wereldschaal werd gevochten. Mede door het enorme dodental, dat zorgde voor een internationaal trauma, is er al veelvuldig geschreven over de Eerste Wereldoorlog. De positie van minderheden tijdens deze oorlog is echter nog relatief onderbelicht gebleven. In het aprilnummer van Leidschrift wordt daarom aandacht besteed aan de invloed van de Eerste Wereldoorlog op de positie van etnische en religieuze minderheden.

Lees meer: Identiteit door strijd